Uwaga, opryski w lasach

Data publikacji: 8 maja 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nadleśnictwo Brynek zawiadamia, że w drugiej dekadzie maja br. prowadzone będzie w drzewostanach nadleśnictwa chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej, groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Opryski wykonane zostaną na 6 polach zabiegowych na łącznej powierzchni 252 ha przy użyciu aparatury lotniczej. Powierzchnie przewidziane do oprysków oznaczone zostaną każdorazowo tablicami ostrzegawczymi. Dla zachowania całkowitego bezpieczeństwa ludzi wzywamy do przestrzegania zakazu wstępu na tereny leśne objęte zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjęcia tablic ostrzegawczych.

Nadleśnictwo Brynek zawiadamia, że w drugiej dekadzie maja br. prowadzone będzie w drzewostanach nadleśnictwa chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej, groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Opryski wykonane zostaną na 6 polach zabiegowych na łącznej powierzchni 252 ha przy użyciu aparatury lotniczej. Powierzchnie przewidziane do oprysków oznaczone zostaną każdorazowo tablicami ostrzegawczymi. Dla zachowania całkowitego bezpieczeństwa ludzi wzywamy do przestrzegania zakazu wstępu na tereny leśne objęte zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjęcia tablic ostrzegawczych. Mieszkańcy gmin, na których odbywać będą się zabiegi powiadomieni zostaną o okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu oraz lokalizacji drzewostanów poddanych zabiegom chemicznym za pomocą ogłoszeń wywieszanych w miejscach publicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz