Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 8 maja 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej (działka nr 1669/1 obręb Żyglin).


Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej (działka nr 1669/1 obręb Żyglin).

Call Now ButtonZadzwoń teraz