„Orzeł i Róża” dla Magdaleny Latacz i Koła Polskiego Związku Niewidomych

Data publikacji: 14 maja 2014

Magdalena Latacz, prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wacława Głogowska dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowskich Górach odebrały 13 maja, z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Fiały oraz starosty Lucyny Ekkert, Nagrody „Orła i Róży”.


Magdalena Latacz, prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wacława Głogowska dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowskich Górach odebrały 13 maja, z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Fiały oraz starosty Lucyny Ekkert, Nagrody „Orła i Róży”.

„Naród przede wszystkim bogaty jest ludźmi” – mawiał kilkanaście dni temu kanonizowany, nasz Wielki Rodak, Jan Paweł II. To bogactwo widać nie tylko wśród postaci historycznych ale i wśród osób współczesnych. Osoby, które Rada Powiatu pragnie dziś uhonorować, to osobistości niezwykłe, osobistości które nadają kształt otaczającemu nas światu. Czynią to poprzez swoją ciężką pracę, determinację, talent, z wielkim uporem zdążając do osiągnięcia celu i wkładając w to swoje wielkie serce – zaznaczyła w swym wystąpieniu podczas uroczystej sesji Rady Powiatu starosta Lucyna Ekkert.

Nagroda „Orła i Róży” to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom, które zasłużyły się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej.

– Pani Magdalena Latacz, prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest uosobieniem myśli, że człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla wielkiej idei – dla drugiego człowieka. Jest osobowością wielkiego formatu, która w pełni zasługuje na godność laureata tej prestiżowej, w wymiarze naszej małej Ojczyzny, nagrody – mówił przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała, wnioskodawca powyższego wyróżnienia.

Magdalena Latacz to jedna z inicjatorów założenia w 2007 roku Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzięki jej działaniom słuchacze biorą udział w różnych międzypokoleniowych projektach, wycieczkach, konkursach, koncertach, zajęciach rozwijających talenty i poprawiających kondycję fizyczną. Magdalena Latacz w swoim działaniu podkreśla, że jednym z ważniejszych zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, ułatwienie każdemu własnego rozwoju, przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, lokalnym, narodowym i globalnym. Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku to organizacja, która skupia obecnie ponad 500 członków.

Ta nagroda to dla mnie ogromny zaszczyt. Nie byłaby możliwa, gdyby nie praca całego zarządu i członków stowarzyszenia, którym z całego serca dziękuję. My po prostu chcemy ze sobą być. W tym tkwi sukces Uniwersytetu Trzeciego Wieku – podkreśliła Magdalena Latacz dziękując za przyznaną jej nagrodę.

Drugi laureat nagrody – Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowskich Górach to najstarsza organizacja pozarządowa pożytku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego, od 55 lat działająca na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

Tarnogórskie Koło Polskiego Związku Niewidomych to skuteczny, kompetentny i niezależny rzecznik spraw tego środowiska, a jednocześnie przewodnik po na nowo poznawanym otoczeniu osób niedowidzących i niewidomych. Stwarza warunki ułatwiające osobom z dysfunkcją wzroku uczenie się, jak być samodzielnym w domu, w podroży, w pracy, pomaga aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rzetelnie ofiarnie realizuje swoją misję – podkreślił wnioskodawca nagrody dla stowarzyszenia – burmistrz Arkadiusz Czech, przytaczając jednocześnie fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego „Niewidoma dziewczynka”: „To nic, wystarczy kochać, słuchać i obejmować”.

Tarnogórskie Koło PZN pomaga niewidomym i osobom tracącym wzrok oraz ich bliskim. Uczy jak być samodzielnym, jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Podejmowane działania skutecznie i efektywnie wypełniają założone cele jakimi są społeczna integracja, rehabilitacja, wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia oraz szeroko pojętej aktywności społecznej i rodzinnej.

Jest to dla naszego stowarzyszenia dzień ważny, dzień sukcesu, dzień ogromnej radości. Ta prestiżowa nagroda będzie dla nas z pewnością ogromną motywacją do dalszej pracy – mówiła prezes organizacji Wacława Głogowska. Kończąc swoje wystąpienie przytoczyła fragment wiersza niewidomego poety, przyjaciela stowarzyszenia: „Jest nas ogromny szereg i jedna wspólna dłoń, choć przed nami ciemność i noc, nie jesteśmy nikomu ciężarem, litości nie błagamy ni jawnie ni skrycie, siłą swej woli przenikamy mrok, bo jest w nas moc, potężna moc – to życie”.

Uroczystą sesję Rady Powiatu uświetnił występ dzieci z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz