Po europejsku z profesorem Buzkiem

Data publikacji: 16 maja 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

29 projektów na łączną kwotę blisko 43 milionów zrealizował Powiat Tarnogórski ze środków unijnych w czasie dekady naszej bytności w strukturach Unii Europejskiej. Dodatkowo ponad 30 milionów złotych na zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pozyskał z Brukseli Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. – Sądzę, że nawet największy malkontent jest w stanie przyznać, że Polska, nasz region i powiat zmieniły się w ostatniej dekadzie.

29 projektów na łączną kwotę blisko 43 milionów zrealizował Powiat Tarnogórski ze środków unijnych w czasie dekady naszej bytności w strukturach Unii Europejskiej. Dodatkowo ponad 30 milionów złotych na zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pozyskał z Brukseli Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. – Sądzę, że nawet największy malkontent jest w stanie przyznać, że Polska, nasz region i powiat zmieniły się w ostatniej dekadzie. Efektów realizowanych projektów unijnych nie sposób nie zauważyć – mówiła starosta Lucyna Ekkert otwierając spotkanie, jakie dla uczczenia 10-lecia Polski w Unii Europejskiej zorganizowano 16 maja w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Gościem tego wyjątkowego wydarzenia był profesor Jerzy Buzek.

Wśród największych przedsięwzięć zrealizowanych przez Powiat Tarnogórski ze środków Unii Europejskiej wymienić można remont zabytkowego pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej (całość zadania to blisko 7 700 000 zł), remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Środku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach ((ponad 5 300 000 zł), przebudowę drogi powiatowej Tworóg – Świniowice (ponad 7 100 000 zł), projekt „Skrzydła Powiatu” służący aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego (niemal 4 000 000 zł) i obecnie realizowany w naszych szkołach projekt „Mam zawód, mam pracę w regionie” za ponad 3 330 000 zł.

W ciągu 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dzięki płynącym z Brukseli środkom Starostwo Powiatowe oraz jego jednostki zrealizowały także szereg innych przedsięwzięć jak m.in.: budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, szkolenia dla urzędników, przebudowa wielu dróg i ulic, remont Inkubatora Przedsiębiorczości, stypendia i laptopy dla uczniów szkół powiatu, system informacji kulturalnej o powiecie „Kopalnia kultury”, projekt z zakresu właściwego zarządzania środowiskiem oraz przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Śląsk to miejsce, gdzie ludzie od pokoleń znają wartość pracy i wiedzą, że nic samo się nie zrobi. Dlatego tak wzorowo wykorzystujemy środki europejskie. Remont tego wspaniałego pałacu w Nakle Śląskim to przedsięwzięcie ważne dla wielokierunkowego rozwoju całego powiatu. Spotkania w kulturą, spacery po pięknym parku – tutaj na Śląsku doceniam to bardziej niż gdziekolwiek indziej – mówił profesor Buzek. – Pieniądze, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej są ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jesteśmy we wspólnocie, która daje nam wielką siłę. I tego możemy sobie nawzajem pogratulować – zaznaczył.

Uroczystość „10-lecia Powiatu Tarnogórskiego w Unii Europejskiej” wypełniły występy młodzieży, w tym wykonana przez uczniów Specjalnego Środka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach „Oda do Radości”. Spotkanie uświetniły także: wokalistki z I LO im. S. Sempołowskiej, kwartet puzonistów oraz młodzi recytatorzy z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz