Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie zmiany statutu.

Data publikacji: 19 maja 2014

W dniach 20 – 23 maja 2014 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego. Więcej informacji w załącznikach.

W dniach 20 – 23 maja 2014 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego. Więcej informacji w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz