BIP

Spotkanie z NGO’s dotyczące perspektywy 2014-2020

Data publikacji: 23 maja 2014

Prezentacja założeń V wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja została umieszczona na stronie www.ngo.slaskie.pl pod adresem http://ngo.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/05/15/1400132644/1400132736.pdf


Prezentacja założeń V wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja została umieszczona na stronie www.ngo.slaskie.pl pod adresem http://ngo.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/05/15/1400132644/1400132736.pdf

Call Now ButtonZadzwoń teraz