Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Głównej i ul. Obłoków

Data publikacji: 27 maja 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH


ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ulicy Głównej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o pow. 2,7369 ha oznaczoną w części 1,7772 ha jako Bi, w części 0,9344 ha jako RIVb – grunty orne oraz w części 0,0253 ha jako RV – grunty orne, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4, wraz z udziałem w wysokości ½ w niezabudowanej działce gruntu nr 368/1 o pow. 0,2534 ha, oznaczonej w całości jako RV- grunty orne, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4, przeznaczonej pod drogę dojazdową.

Cena wywoławcza:

  • dla działki gruntu nr 367/1 – 1 500 000,00 zł – sprzedaż zabudowanej działki zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10, 10a i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.
  • dla udziału ½ w działce gruntu 368/1 – 60 000,00 zł + 23% VAT

    Wadium w pieniądzu, w wysokości 78 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 78 000,00 zł

    Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

    Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz