Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego

Data publikacji: 29 maja 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Aż 119 prac napłynęło na II Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych, którego organizatorem był Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot. Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty Lucyny Ekkert.


Aż 119 prac napłynęło na II Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych, którego organizatorem był Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot. Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty Lucyny Ekkert.

28 maja w „Chemiku” starosta Lucyna Ekkert oraz wicewojewoda Andrzej Pilot wręczyli nagrody laureatom. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali puchary ufundowane przez Wojewodę Śląskiego, wszyscy finaliści nagrody – niespodzianki. Uczniowie i nauczyciele szkoły przygotowali dla swoich młodszych kolegów pokaz doświadczeń chemicznych oraz występ artystyczny.

Celem konkursu ekologicznego jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.

Uczestnicy konkursu zmagali się w tym roku z następującymi tematami prac konkursowych:
•Degradacja odpadów – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne) – klasy VI
•Zasady funkcjonowania wysypiska odpadów – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15) – klasy IV, V
•Zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką) – klasy I,II,III

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół z Tarnogórskich Gór: SP 6,9,11,15 oraz z Czekanowa, Kalet i Pyskowic. Konkurs obejmował 3 kategorie: obraz dowolną techniką 1-3 (66 prac), prezentację lub film 4-5 klasa (44 prace), opracowanie pisemne 6 klasa (11 prac).

Zwycięzcy konkursu to:
Kategoria – obraz – klasy I-III
1. Antoni Wojsczyk SP 11 Tarnowskie Góry – opiekun Beata Bieńko
2. Sandra Kulerz Sp 9 Tarnowskie Góry – opiekun Anna Pradellok
3. Szymon Wilk SP 5 Pyskowice – opiekun Gabriela Bisz
Kategoria – film, prezentacja klasy IV,V
1. Patryk Karski SP 9 Tarnowskie Góry – opiekun Joanna Franus
2. Maciej Kosek SP 15 Tarnowskie Góry – opiekun Danuta Szastok
3. Samuel Myśliwski SP 9 Tarnowskie Góry – opiekun Joanna Franus
Kategoria – opracowanie pisemne – klasy VI
1. Adam Popko SP 15 Tarnowskie Góry – opiekun Jolanta Charaputa
2. Maja Kostempska SP 15 Tarnowskie Góry – opiekun Jolanta Charaputa
3. Patrycja Zyzik SP 6 Tarnowskie Góry – opiekun Grażyna Krupa
Jury konkursowe obradowało w składzie:
1. Monika Franusik – wicedyrektor ZSCHMiO – Przewodnicząca Jury
2. Ewa Cornik – nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych w ZSCH-MiO.
3. Jarosław Wesołek – nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych w ZSCH-Mi0.
4. Daniel Kamiński – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO
5. Beata Wardulińska – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO
6. Anna Golek – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO.

Organizatorzy serdecznie dziękują za zainteresowanie i zaangażowanie: dyrekcjom szkół, opiekunom, rodzicom a przede wszystkim dzieciom.

Call Now ButtonZadzwoń teraz