Kuroniówka na 4 czerwca!

Data publikacji: 2 czerwca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

4 czerwca przypada 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne, które objęły całą Europę Środkowo – Wschodnią. Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu. Polska wkroczyła na drogę transformacji jako pierwszy kraj w obozie socjalistycznym. Wraz z powstaniem NSZZ „Solidarność” w 1980 roku stworzono podstawy samorządnej Rzeczpospolitej.

4 czerwca przypada 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne, które objęły całą Europę Środkowo – Wschodnią. Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu. Polska wkroczyła na drogę transformacji jako pierwszy kraj w obozie socjalistycznym. Wraz z powstaniem NSZZ „Solidarność” w 1980 roku stworzono podstawy samorządnej Rzeczpospolitej.
Pierwsze lata transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej w naszym kraju to wdrażanie instytucji i procedur demokratycznych, tworzenie wolnego rynku opartego na własności prywatnej oraz zmiana mentalności mieszkańców. To czas trudnych przemian będących konsekwencją przejścia z gospodarki planowanej centralnie do gospodarki wolnorynkowej. Bohaterem tamtych czasów, którego Polacy nie zapomną, był z pewnością Jacek Kuroń. Dlatego dla uczczenia tej postaci i pamięci tamtych czasów zapraszamy Państwa serdecznie 4 czerwca pod Starostwo Powiatowe przy ul. Karłuszowiec 5 na „kuroniówkę” – zupę serwowaną przez Zarząd Powiatu. Obchody Święta Wolności i Praw Obywatelskich połączymy z świętowaniem Dnia Dziecka a dla najmłodszych przygotujemy kolorowanki i słodycze. Start o godz. 12.00. Zapraszamy!
Zdjęcie: wyborcza.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz