Sprzęt za sprzęt

Data publikacji: 12 czerwca 2014

„Sprzęt za sprzęt” to akcja organizowana przez Fundację Zaraz wracam wspólnie z portalem futbolowo.pl, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami branży elektrorecyklingu. Akcja polega na organizacji w klubach sportowych zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Odpady, zebrane przez poszczególne kluby, zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, które kluby mogą wymienić na sprzęt sportowy (piłki, stroje, bramki, itp.).

„Sprzęt za sprzęt” to akcja organizowana przez Fundację Zaraz wracam wspólnie z portalem futbolowo.pl, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami branży elektrorecyklingu. Akcja polega na organizacji w klubach sportowych zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Odpady, zebrane przez poszczególne kluby, zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, które kluby mogą wymienić na sprzęt sportowy (piłki, stroje, bramki, itp.). Głównym celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem i uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, wynikających z niewłaściwego postępowania z elektro – odpadami, a także wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych. Zachęcamy kluby sportowe z terenu naszego powiatu do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu!
Więcej informacji na stronie „Sprzęt za sprzęt”.

Zadzwoń teraz Skip to content