O letnim wypoczynku

Data publikacji: 26 czerwca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W sezonie wakacyjnym zamierzamy skupiać swoje działania na osobach nieletnich. Szczególnie dużo służb patrolować będzie miejsca letniego wypoczynku w weekendy oraz w godzinach popołudniowych. Patrole prowadzone będą pieszo i na rowerze. Chcemy oddziaływać na osoby nietrzeźwe korzystające z kąpieli oraz wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego. Skupimy się także na bezpieczeństwie ruchu drogowego, gdzie problemem są nietrzeźwi kierujący i nadmierna brawura w prowadzeniu pojazdów – mówi komendant powiatowej policji Andrzej Wystalski.

W sezonie wakacyjnym zamierzamy skupiać swoje działania na osobach nieletnich. Szczególnie dużo służb patrolować będzie miejsca letniego wypoczynku w weekendy oraz w godzinach popołudniowych. Patrole prowadzone będą pieszo i na rowerze. Chcemy oddziaływać na osoby nietrzeźwe korzystające z kąpieli oraz wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego. Skupimy się także na bezpieczeństwie ruchu drogowego, gdzie problemem są nietrzeźwi kierujący i nadmierna brawura w prowadzeniu pojazdów – mówi komendant powiatowej policji Andrzej Wystalski. 26 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego mówiono o przygotowaniach służb powiatu do letniego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, sanepidu, WOPR, policji i straży pożarnej stwierdzili zgodnie, że miejsca wakacyjnego wypoczynku, zlokalizowane na terenie naszego powiatu, są stale monitorowane. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię zapewnienia bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi na trenie powiatu, nad którymi skupia się wakacyjny ruch turystyczny.

Artur Wieczorek, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach podkreślił, że policja tradycyjnie już planuje nad Zalewem Nakło-Chechło oraz w Kaletach – Zielonej dodatkowe patrole policji. Do utrzymania dodatkowych patroli w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, finansowo dołoży się Starostwo Powiatowe. Powiat na patrole przeznaczy łącznie 17 tys. zł oraz 1200 zł na paliwo do policyjnych samochodów. Naszych policjantów w okresie letnim w miejscach wypoczynku wspierać będą dodatkowo funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach dysponujący rowerami i motorówką.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Świderski zaznaczył, że z powodu skomplikowanego dojazdu i wydłużonego czasu dotarcia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do Zalewu Nakło – Chechło prewencyjnie teren ten patrolować będą drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świerklańca.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Jolanta Wąsowska oceniła, że stan higieny obiektów przeznaczonych do prowadzenia kolonii i półkolonii jest dobry. Sanepid kontroluje też również na bieżąco m.in. bazy noclegowe, baseny, pola namiotowe, ośrodki agroturystyczne, tereny rekreacyjne, dworce i środki transportu zbiorowego.

Komendant Andrzej Wystalski zwrócił szczególną uwagę na powracający w naszym powiecie problem dostępności na rynku dopalaczy. – Apelujemy do młodych ludzi oraz ich rodziców, że zażywanie tego typu substancji jest niebezpieczne dla zdrowia. Powoduje poważne konsekwencje w postaci uszkodzenia narządów wewnętrznych. Moźe stanowić tym samy także zagrożenie dla życia. Czekamy również na każdy sygnał na temat dostępności tych środków na rynku. Gdy tylko otrzymamy taką informację, niezwłocznie wchodzimy do obiektów, w których takie substancje są sprzedawane – mówi komendant Wystalski.

Starosta Lucyna Ekkert mówiła z kolei o konieczności edukowania młodzieży w zakresie niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy. – Konieczna jest profilaktyka, działania edukacyjne, do których włączyć należy całe społeczeństwo – stwierdziła. Policjanci, którzy zaznaczyli, że regularnie prowadzą tego typu działania w szkołach, zapowiedzieli, że we wrześniu w Starostwie Powiatowym zorganizowane zostanie specjalne spotkanie dla młodzieży poświęcone temu zagadnieniu.

Starosta poruszyła również szczególnie aktualny obecnie temat zabezpieczenia na terenie powiatu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Z powodu śmierci właścicielki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BI – MED” w Tarnowskich Górach – podmiotu, który dotychczas świadczył powyższe usługi, nastąpiło rozwiązanie umowy z NFZ. W systemie stacjonarnym świadczenie tychże usług przejął Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach, mieszczący się przy ul. Pyskowickiej 47-51, a konkretnie Szpitalny Oddział Ratunkowy. – Szpital przyjmuje pacjentów wyłącznie stacjonarnie. Nierozwiązany pozostaje problem z wezwaniem po godz. 18.00 lekarza do osób leżących w domu oraz problem z ewentualnym stwierdzeniem zgonu. Ta sprawa jest nieuregulowana, rozmawialiśmy z NFZ, który twierdzi, iż nie posiada w tym zakresie procedur. Zaniepokojona tym faktem wystosowałam do NFZ pismo, czekamy na odpowiedź – poinformowała starosta.

Zdjęcie: Agnieszka Widłak

Call Now ButtonZadzwoń teraz