Stypendia dla uczniów i studentów

Data publikacji: 30 czerwca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przypominamy, że do 10 lipca w Starostwie Powiatowym przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów. Do 31 sierpnia o stypendium ubiegać mogą się z kolei studenci. O stypendia starać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego. Średnia ocen ucznia/ studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie).

Przypominamy, że do 10 lipca w Starostwie Powiatowym przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów. Do 31 sierpnia o stypendium ubiegać mogą się z kolei studenci. O stypendia starać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego. Średnia ocen ucznia/ studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). Stypendium nie może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej ani student, który ukończył studia.

Warunki uzyskania stypendium dla uczniów określa uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą XXVI/306/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku.
Z kolei warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXV/307/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów przyjmowane są do 10 lipca, natomiast wnioski o przyznanie stypendium dla studentów – do 31 sierpnia.
Szczegółowe zasady i warunki jakie musi spełniać stypendysta oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz