Śląskie beboki

Data publikacji: 9 lipca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Po raz drugi z rzędu Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim jest – wraz ze Stowarzyszeniem „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej oraz Kolekcją Barwy Śląska Stanisława Trefonia – współorganizatorem Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. Tematem 5. edycji są „ŚLĄSKIE BEBOKI”.

Beboki to demoniczne stwory, którymi ongiś straszono dzieci, aby wymusić na nich grzeczne zachowanie. Wywodzą się z wierzeń słowiańskich, a ich znakiem rozpoznawczym jest wielki pysk, ostre zęby i owłosione kopyta.

Warunki uczestnictwa:


Po raz drugi z rzędu Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim jest – wraz ze Stowarzyszeniem „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej oraz Kolekcją Barwy Śląska Stanisława Trefonia – współorganizatorem Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. Tematem 5. edycji są „ŚLĄSKIE BEBOKI”.

Beboki to demoniczne stwory, którymi ongiś straszono dzieci, aby wymusić na nich grzeczne zachowanie. Wywodzą się z wierzeń słowiańskich, a ich znakiem rozpoznawczym jest wielki pysk, ostre zęby i owłosione kopyta.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby amatorsko zajmujące się malarstwem. Prace nie mogą być wcześniej prezentowane.
Maksymalna liczba dzieł: 4
Technika malarska: akryl, olej, akwarela, linoryt
Oprawa: listwy lub proste niezdobione ramy, na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą imię i nazwisko malarza, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, tytuł oraz technikę, w jakiej została wykonana.
Opłata wpisowa: 20 zł

a) na konto: 63 – 1050 – 1331 – 1000 – 0023 – 3375 – 9146 ING BANK ŚLĄSKI S.A Oddz. Ruda Śląska z adnotacją: wpisowe na „V Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza” – w tym przypadku należy przedstawić kserokopie dowodu wpłaty
b) osobiście przy składaniu prac.

Termin składania prac (osobiście lub pocztą): do 15 września 2014 r.
Miejsce: Stowarzyszenie „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej, ul. Młyńska 16

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się 8 listopada w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim o godzinie 17. Wystawa pokonkursowa w Nakle Śląskim będzie trwać do 30 grudnia 2014 r.

Call Now ButtonZadzwoń teraz