Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działki położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej

Data publikacji: 18 lipca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie rokowań, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, Obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIVI, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.


ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie rokowań, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, Obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIVI, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 950 000,00 zł netto + 23% VAT.

Zaliczka w pieniądzu, w wysokości 47 500,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 47 500,00 zł.

Rokowania odbędą się w dniu 19 września 2014 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka obwieszczenia i zawiadomienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku

Call Now ButtonZadzwoń teraz