„Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców”

Data publikacji: 31 lipca 2014

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców” w ramach „Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców”
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W 2014 roku, na realizację ww. zadań publicznych przeznaczono kwotę w wysokości: 700 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki składania ofert:

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców” w ramach „Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców”
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W 2014 roku, na realizację ww. zadań publicznych przeznaczono kwotę w wysokości: 700 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki składania ofert:
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/upowszechnianie-kariery/1371,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2014-2017-zadania-publicznego-Upows.html

Call Now ButtonZadzwoń teraz