Przeciw przemocy

Data publikacji: 6 sierpnia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż w 2014 r. rozpoczyna kolejną edycję oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten wpisuje się w założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego jednym z założeń jest podejmowanie działań na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie.
Główne cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych to:
· edukacja na temat zjawiska przemocy w celu uzyskania przez osobę stosującą przemoc świadomości własnych zachowań przemocowych;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż w 2014 r. rozpoczyna kolejną edycję oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten wpisuje się w założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego jednym z założeń jest podejmowanie działań na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie.
Główne cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych to:
· edukacja na temat zjawiska przemocy w celu uzyskania przez osobę stosującą przemoc świadomości własnych zachowań przemocowych;
· nauka rozpoznawania przez osobę stosującą przemoc, sygnałów ostrzegawczych, zapowiadających zachowania przemocowe;
· opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy;
· promocja pozytywnych postaw (standardów i wartości), a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny;
· uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie właściwych postaw wychowawczych bez zastosowania przemocy, jako alternatywy dla agresywnego karania;
· nauka partnerskiego współżycia w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
· zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań oraz konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Nabór uczestników zainteresowanych udziałem w programie korekcyjno-edukacyjnym potrwa do 20.08.2014 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16
telefon:(032) 381-81-05

Zadzwoń teraz Skip to content