Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim

Data publikacji: 7 sierpnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.
Zgodnie z Programem współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 przyjętego Uchwałą nr XLVII/460/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku, w skład komisji powołuje się dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 202 w terminie do 8 sierpnia 2014 roku.
Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce Organizacje pozarządowe, natomiast ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w zakładce Sprawy społeczne.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 202, tel.: 32/381-37-93.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz