Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców

Data publikacji: 12 sierpnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze rokowań, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 12 000,00 zł

Zaliczka w pieniądzu, w wysokości 1 200,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 1 200,00 zł

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze rokowań, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 12 000,00 zł

Zaliczka w pieniądzu, w wysokości 1 200,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 1 200,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 12 września 2014 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka obwieszczenia i zawiadomienia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku

Call Now ButtonZadzwoń teraz