Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 25 sierpnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach.


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach.

Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 roku do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry lub przesłania droga mailową na adres: promocja@tarnogorski.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz