Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji: 26 sierpnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Celem wydarzenia jest integracja sektora organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.


Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Celem wydarzenia jest integracja sektora organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.

„Dni Otwarte Stowarzyszeń” będą jednym z wydarzeń zaplanowanych w dniach od 22 do 26 września br. w ramach Forum i mają mieć charakter promocji organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej w siedzibie stowarzyszenia.
Zapraszamy wszystkie aktywne organizacje, instytucje, wolontariuszy, specjalistów zajmujących się trzecim sektorem do aktywnego włączenia się w organizację Forum.

Zgłoszenia do udziału (np. w formie prezentacji, wykładu, Dni Otwartych itp.) prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu do dnia 4 września br. na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Wydział Strategii, Promocji i Sportu, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych” lub dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pokój nr 102 bądź przesłać na adres promocja@tarnogorski.pl.

Informacji na temat Forum udzielają pracownicy wydziału pod nr tel. 32 381 87 53.

Call Now ButtonZadzwoń teraz