Nowy rok szkolny rozpoczęty

Data publikacji: 2 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

20 uczniów odebrało 1 września z rąk starosty Lucyny Ekkert stypendia Powiatu Tarnogórskiego, a 22 nauczycieli – akty mianowania. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20014/15 odbyło się w auli II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.


20 uczniów odebrało 1 września z rąk starosty Lucyny Ekkert stypendia Powiatu Tarnogórskiego, a 22 nauczycieli – akty mianowania. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20014/15 odbyło się w auli II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

Rynek pracy potrzebuje specjalistów, a więc solidne wykształcenie otwiera drogę do atrakcyjnej pracy w przyszłości. Placówki oświatowe mają nie tylko przekazywać wiedzę i umiejętności, ale także inspirować postawę twórczą, uczyć samodzielnego działania, zachęcać do samokształcenia. Nowoczesna szkoła ma za zadanie kształcić ludzi zaradnych, prężnych, inteligentnych, odpornych na stres, mobilnych, elastycznych, otwartych, kreatywnych, nastawionych na odnoszenie sukcesów. Współcześnie uczenie się jest koniecznością – mówiła podczas inauguracji roku szkolnego starosta Lucyna Ekkert.

Podziękowania za współpracę z rąk starosty Lucyny Ekkert i członka Zarządu Powiatu Mariana Szukalskiego odebrali ustępujący dyrektorzy szkół powiatowych – Krystian Musik (Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie), Paweł Zaręba (Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach) oraz Rafał Wachla (Wieloprofilowy Zespół Szkół). Gratulacje otrzymali nowopowołani w wyniku konkursów dyrektorzy szkół – Jolanta Plotecka (Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach) i Jerzy Jankowski (Wieloprofilowy Zespół Szkół) oraz ci, którzy kontynuować będą pełnienie swych funkcji – Aleksandra Dawid (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), Barbara Gierak – Pawlak (I LO im. S. Sempołowskiej), Mariusz Sroka (Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie) oraz Wojciech Łempicki (Centrum Kształcenia Ustawicznego).

Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskali w tym roku: Dominika Siwiec (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach), Marzena Królczyk (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach), Karolina Żochowska (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Aleksandra Kmieć (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach), Michał Caban (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach), Agnieszka Ćwieląg (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach), Aleksandra Cieślik (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach), Marcin Król (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach), Anna Wasylów (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach), Dawid Wieczorek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach), Urszula Wlachojorgos (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach), Anna Półgęsek (Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie), Marta Augustyniak (Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie), Marzena Węgrzyn-Duc (Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie), Katarzyna Sprycha (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach), Justyna Woźnikowska (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach), Agnieszka Smura (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach), Natalia Napieralska (Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach), Marzena Burkert (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach), Marlena – Stolka (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach), Iwona Tarnowsk (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach), Piotr Pawlak (Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach).

Wśród stypendystów Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2014/2015 znaleźli się: Mateusz Broja (Zespól Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Technikum nr 7), Magdalena Gabryś (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Dominika Gomola (II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach), Bogdan Gulba (II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach), Maja Kabus (II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach), Sonia Kasierot (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Technikum nr 1), Karolina Królewska (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach), Daniel Marciniak II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, Denis Miara (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Piotr Musialik (I Liceum Ogól nokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Katarzyna Nowak (II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach), Patryk Pfeifer (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im F. Chopina w Bytomiu), Aleksandra Proszowska (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach Technikum nr 1), Grzegorz Samol (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Piotr Skiba (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Agnieszka Sobala (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach Technikum nr 6), Justyna Warda (II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach), Dominika Wiśniewska (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach), Jessica Wojsyk (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach Technikum nr 6), Przemysław Wylężek (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach).

Szczególne podziękowania na ręce dyrektora II LO im. S. Staszica – Kazimierza Sporonia złożył Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu. Podkreślił, że mimo trwającego w okresie wakacyjnym w szkole remontu, placówka znakomicie przygotowała się do uroczystości powiatowego rozpoczęcia roku szkolnego. Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych kosztowała ponad pół miliona złotych.
II LO im S. Staszica świętuje w tym roku jubileusz 140-lecia działalności.

Call Now ButtonZadzwoń teraz