Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej

Data publikacji: 2 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze rokowań, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow. 1,1339 ha oznaczoną w całości jako PsIV – pastwiska trwałe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Cena wywoławcza 850 000,00 zł netto + 23%VAT
Zaliczka w pieniądzu, w wysokości 42 500,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 42 500,00 zł

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze rokowań, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow. 1,1339 ha oznaczoną w całości jako PsIV – pastwiska trwałe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Cena wywoławcza 850 000,00 zł netto + 23%VAT
Zaliczka w pieniądzu, w wysokości 42 500,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 42 500,00 zł
Rokowania odbędą się w dniu 7 listopada 2014 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.
Ogłoszenia o rokowaniach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka obwieszczenia i zawiadomienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz