Reprezentacja integruje i rozwija pasje

Data publikacji: 11 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Za zaangażowanie w prowadzenie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży, stwarzanie uczniom możliwości rozwijania ich pasji i zainteresowań, organizację skierowanych do młodzieży przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i krajoznawczym, opiekunom PRM podziękowała starosta Lucyna Ekkert. Na spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 10 września podsumowano ostatni rok działalności Powiatowej Reprezentacji Młodzieży i omówiono zamierzenia na rok kolejny.


Za zaangażowanie w prowadzenie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży, stwarzanie uczniom możliwości rozwijania ich pasji i zainteresowań, organizację skierowanych do młodzieży przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i krajoznawczym, opiekunom PRM podziękowała starosta Lucyna Ekkert. Na spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 10 września podsumowano ostatni rok działalności Powiatowej Reprezentacji Młodzieży i omówiono zamierzenia na rok kolejny.

PRM tworzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski. Celem działania organizacji jest m.in. integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego, stwarzanie młodzieży możliwości rozwoju zainteresowań, wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących młodzieży w powiecie, wypracowanie dodatkowych form spędzania czasu wolnego.

W ubiegłym roku szkolnym Powiatowa Reprezentacja Młodzieży uczestniczyła aktywnie w wielu przedsięwzięciach, m.in. w obchodach jubileuszu 15-lecia Powiatu Tarnogórskiego oraz w Miesiącu Papieskim, w ramach którego uczniowie przygotowali dni czytania dzieł Jana Pawła II, wykład interaktywny „Papież nauczycielem młodzieży” oraz akademię w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim połączoną z foto-wystawą i projekcją filmu. Elementem tego wydarzenia była również pielgrzymka na Podhale „Papieskim szlakiem”.

Reprezentacja była także organizatorem spotkań opłatkowych, warsztatów z wypiekania i dekoracji pierników oraz dekoracji stołu świątecznego, uczestniczyła w Festiwalu Twórczości Młodych, malarskim spotkaniu w plenerze oraz w wielu innych wydarzeniach umożliwiających uczniom realizację ich pasji oraz wymianę szkolnych doświadczeń.

Z rąk starosty Lucyny Ekkert podziękowania w formie listów gratulacyjnych i upominków odebrali: Zofia Taborowska – koordynator PRM oraz opiekunowie reprezentacji z poszczególnych szkół powiatu: Marcin Kupka, Jarosław Wesołek, Ilona Wdowiak, Izabela Ruba – Gałuszka, Katarzyna Gąsewicz – Kluba, Mateusz Jankowski, Marzena Woźniak, Grzegorz Nowak, Aleksandra Łągiewka i Ewa Mann.

Call Now ButtonZadzwoń teraz