Budżet partycypacyjny, czyli 200 tysięcy złotych do wzięcia!

Data publikacji: 15 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo! Powiat Tarnogórski jako pierwszy ziemski powiat w województwie śląskim wprowadza budżet partycypacyjny, oddając w ręce mieszkańców część swoich finansów. W 2015 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego postanowił pozostawić do dyspozycji mieszkańców kwotę 200 tysięcy złotych. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł samodzielnie zgłosić, a potem zadecydować w głosowaniu, na jak cel powyższe pieniądze zostaną wydane.


Szanowni Państwo! Powiat Tarnogórski jako pierwszy ziemski powiat w województwie śląskim wprowadza budżet partycypacyjny, oddając w ręce mieszkańców część swoich finansów. W 2015 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego postanowił pozostawić do dyspozycji mieszkańców kwotę 200 tysięcy złotych. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł samodzielnie zgłosić, a potem zadecydować w głosowaniu, na jak cel powyższe pieniądze zostaną wydane.

Budżet partycypacyjny to inaczej współdecydowanie o zadaniach, które wykonuje jednostka samorządu terytorialnego. To demokratyczny sposób podejmowania decyzji w temat tego, w jaki sposób wydawać publiczne środki. Niejednokrotnie to nakierowanie władz samorządu na istotne potrzeby mieszkańców i zaspokojenie ich aspiracji.

Budżet partycypacyjny na rok 2015, który Zarząd Powiatu oddaje do dyspozycji mieszkańców to w zasadzie częściowe działania odpowiadające precyzyjnej definicji budżetu partycypacyjnego. Zdecydowaliśmy o takiej formule przez wzgląd na ograniczenia czasowe oraz trudną kondycję finansową powiatu. To póki co zadanie o charakterze jednorocznym, które zmierzamy niejako przećwiczyć, sprawdzić co należy zmienić lub poprawić. Uchwalone zasady i procedury są z kolei dużo bardziej przejrzyste i jasne w porównaniu z naszymi sąsiednimi samorządami.
.
Od czego ma zacząć mieszkaniec? Czy może zgłosić sam swój pomysł? Oczywiście tak. Jeśli ma ciekawy projekt – wówczas powinien zgłosić go na formularzu pobranym ze strony internetowej starostwa – www.tarnogorski.pl lub osobiście z siedziby starostwa. Można to zrobić do 15 września. Wypełniony formularz złożyć można w siedzibie starostwa lub przesłać drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami ujętymi w załączniku do uchwały. Mieszkaniec nie musi posiadać popierających głosów, przedstawia pomysł, który uważa za najbardziej zasadny dla swojego miasta, gminy, dzielnicy, sołectwa. Nie może jednak zapomnieć, że projekt musi wpisywać się w zadania powiatu. Musi być to również zadanie o charakterze jednorocznym. Weryfikacji projektów dokona zespół opiniujący, a po przeprowadzeniu oceny pod względem merytorycznym Zarząd Powiatu zatwierdzi listę projektów, które zostaną zamieszczone na kartach do głosowania.

Teraz wszystko w rękach mieszkańców. Projekty będą przedstawione pod głosowanie społeczne wszystkich mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy ukończyli lub ukończą w bieżącym roku 18 lat. Projekt przysłowiowego Kowalskiego, który otrzyma najwięcej głosów, zostanie wprowadzony do budżetu powiatu na rok 2015 i zrealizowany przez Zarząd Powiatu.

Budżet partycypacyjny na rok 2015 to dla nas wszystkich – zarówno mieszkańców jak i urzędników starostwa bezpośrednio zaangażowanych w to zadanie – możliwość nabycia cennego doświadczenia na kolejne lata. A w przyszłości kwota na zadania przewidziane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjego może okazać się dużo wyższa.

Z poważaniem
Lucyna Ekkert
Starosta Tarnogórski

Wnioski do budżetu partycypacyjnego składać można od piątku 29 sierpnia do poniedziałku 15 września. Formularz wniosku oraz inne pomocne dokumenty znaleźć można w zakładce Budżet Partycypacyjny.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 32 381 37 73.

Call Now ButtonZadzwoń teraz