Powiatowe forum organizacji pozarządowych

Data publikacji: 15 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5). W ramach zaplanowanej na ten dzień konferencji posłuchać będzie można m.in. o współpracy sektora NGO z jednostkami samorządu terytorialnego, źródłach finansowania organizacji pozarządowych, polityce aktywizacji społecznej w kontekście budowania kapitału społecznego. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00.

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5). W ramach zaplanowanej na ten dzień konferencji posłuchać będzie można m.in. o współpracy sektora NGO z jednostkami samorządu terytorialnego, źródłach finansowania organizacji pozarządowych, polityce aktywizacji społecznej w kontekście budowania kapitału społecznego. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00.
Wydarzeniu towarzyszyć będą Dni Otwarte w organizacjach pozarządowych naszego powiatu, warsztaty dla wolontariuszy, pokaz sprzętu spadochronowego i paralotniowego, bezpłatne badania okulistyczne w kierunku rozwoju zaćmy i AMD, bezpłatne kursy pierwszej pomocy oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć.

Forum organizowane pod hasłem „Razem łatwiej”. Poniżej program wydarzenia.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych
22 – 27 września 2014 roku

22 września 2014 r. godz. 12.00 Otwarcie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych oraz Spółdzielni Socjalnej „Familia”, ul. Zamkowa 8,42-600 Tarnowskie Góry. Prezentacja PES z terenu powiatu tarnogórskiego, Klubu Integracji Społecznej oraz wyrobów spółdzielni. Pokaz filmu Charlesa Chaplina „BRZDĄC” o godz.18.00.

27 września 2014 r. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry,III piętro konferencja

10.00 Otwarcie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych „RAZEM ŁATWIEJ”

10.15 „Wspólnie czy osobno – współpraca NGO z JST” Sebastian Nabrzeski – Sekretarz Gminy Zaleszany

11.00 „Źródła finansowania organizacji pozarządowych” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

11.50 Przerwa kawowa

12.10 „Polityka aktywizacji społecznej a budowanie kapitału społecznego” Aniela Jany

12.30 „Carpe diem- kreatywny trzeci wiek” Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

12.50 „Niewidomi i słabowidzący z perspektywy widzącego” Polski Związek Niewidomych Koło w Tarnowskich Górach

13.10 14.Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Tarnowskich Górach dr Krzysztof Gwóźdź, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach

13.30 Zakończenie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych „RAZEM ŁATWIEJ”

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

22 – 26.09.2014 r. godz. 10.00-18.00 Dni Otwarte – Spółdzielni Socjalnej FAMILIA, ul. Zamkowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry, stoiska: Klubu Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnej CUZAMEN, Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Caritas Diecezji Gliwickiej,

22 – 23.09.2014 r. godz. 9.00 -13.00 Nieodpłatne badania okulistyczne w kierunku rozwoju zaćmy i AMD czyli zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka, Oddział Okulistyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego ul. Pyskowicka 47 – 51, 42-612 Tarnowskie Góry. Zapisy tel. 32/ 390 82 36 lub 34

22.09.2014 r. godz. 10.00 – 13.00, 23.09.2014r. 13.00 – 16.00, Dni Otwarte Polskiego Związku Niewidomych Koło w Tarnowskich Górach,ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry,

24.09.2014 r. godz. 17.00 – 19.00, Dni Otwarte na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, ul. Towarowa 6,42 – 600 Tarnowskie Góry,

26.09.2014 r. godz. 10.00 – 18.00 Don’t worry be VOLUNTEER 🙂 Tarnogórskie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Caritas Parafii p.w. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry, Warsztaty dla wolontariuszy, I grupa od 10-00 do 13-00, II grupa od 15-00 do 18-00. Prezentacja projektu – FIO DLA ŚLĄSKA, 2 pogadanki: w ramach projektu p.n.,, ŻYJ ZDROWO!” oraz projektu p.n. ,,Warto wiedzieć – edycja 2014”, konkurs w ramach projektu p.n. ,,Warto wiedzieć – edycja 2014”, prowadzący: dr n. med. Kornelia Szendzielorz –Honisz, Anna Bator- psycholog, Michał Słowiński – lekarz med., Aniela Jany – socjolog/psycholog. Agnieszka Skwarczowska – socjolog. Stoisko na ul. Zamkowej 8 w Tarnowskich Górach, w dniach 22-26.09.2014 r.

26.09.2014 r. godz. 15.00 – 18.00, Pokaz sprzętu spadochronowego i paralotniowego oraz bezpłatne kursy pierwszej pomocy. Desantowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Ożarowic, boisko Orlik przy Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II, ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry.

26.09.2014 r. godz. 18.00, „Spotkanie z piosenką biesiadną” Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaletach, ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety

26.09.2014 r. godz. 17.30-19.30, Projekt „Od ogółu do szczegółu – literackie wędrówki z Sherlockiem Holmesem”. Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Nakle Śląskim, ul. Główna 62, 42-620 Nakło Śląskie.

Swoją działalność poprzez wystawy, prezentacje, stoiska z ulotkami zaprezentują:
Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Desantowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Ożarowic
Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum” z Radzionkowa
Powiatowy Urząd Pracy z Tarnowskich Gór
Stowarzyszenie „Nasze Kalety” z Kalet
Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych z Tarnowskich Gór
Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga z Nakła Śląskiego

Zadzwoń teraz