Apel do odwiedzających las w Miedarach

Data publikacji: 16 września 2014

Dom Pomocy społecznej w Miedarach zwraca się do wszystkich osób odwiedzających lasy położone w bezpośrednim sąsiedztwie tutejszej placówki z apelem o nie niszczenie siatki ogrodzeniowej stanowiącej ogrodzenie terenu DPS. Wymieniona na przełomie czerwca i lipca br. siatka została w ostatnim czasie na odcinku w sumie około 30 mb przecięta, a słupki drewniane napinające siatkę ogrodzeniową połamane.

Dom Pomocy społecznej w Miedarach zwraca się do wszystkich osób odwiedzających lasy położone w bezpośrednim sąsiedztwie tutejszej placówki z apelem o nie niszczenie siatki ogrodzeniowej stanowiącej ogrodzenie terenu DPS. Wymieniona na przełomie czerwca i lipca br. siatka została w ostatnim czasie na odcinku w sumie około 30 mb przecięta, a słupki drewniane napinające siatkę ogrodzeniową połamane.
Konieczność uzupełnienia ogrodzenia podyktowana była głównie względami bezpieczeństwa oraz ochroną terenu domu przed dalszymi szkodami, które wiosną bieżącego roku wyrządziła zwierzyna leśna (dziki). Zostały zryte tereny przylegające do pałacu oraz boisko z którego wiosną i latem korzystają mieszkańcy DPS.
Nadmieniamy, że wszystkie prace naprawcze związane z uzupełnieniem ogrodzenia zostały wykonane na przełomie czerwca i lipca br. Tym bardziej jesteśmy poruszeni faktem jej zniszczenia. Wobec zaistniałej sytuacji obawiamy się ponownego wejścia zwierzyny leśnej na teren Domu. Stwarza ona bezpośrednie zagrożenie dla naszych mieszkańców, którzy są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i nie zawsze zdają sobie sprawę z ewentualnego zagrożenia.

DPS Miedary

Call Now ButtonZadzwoń teraz