Powiat partycypacyjnie

Data publikacji: 17 września 2014

Budowa ścieżek pieszo – rowerowych, remonty chodników, stworzenie wypożyczalni łodzi wiosłowych, adaptacja dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do kościoła, zaprojektowanie aplikacji mobilnej, przebudowa skrzyżowania, a nawet budowa wyciągu dla narciarzy wodnych wraz ze ścieżkami spacerowymi to propozycje mieszkańców powiatu tarnogórskiego do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. W sumie do Starostwa Powiatowego napłynęło 13 wniosków. W czwartek analizą złożonych propozycji zajmie się specjalna komisja, która oceni wnioski pod względem merytorycznym i formalnym.


Budowa ścieżek pieszo – rowerowych, remonty chodników, stworzenie wypożyczalni łodzi wiosłowych, adaptacja dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do kościoła, zaprojektowanie aplikacji mobilnej, przebudowa skrzyżowania, a nawet budowa wyciągu dla narciarzy wodnych wraz ze ścieżkami spacerowymi to propozycje mieszkańców powiatu tarnogórskiego do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. W sumie do Starostwa Powiatowego napłynęło 13 wniosków. W czwartek analizą złożonych propozycji zajmie się specjalna komisja, która oceni wnioski pod względem merytorycznym i formalnym.

Komisja oceni, czy złożone przez mieszkańców propozycje pokrywają się z zadaniami powiatu oraz zweryfikuje podane we wnioskach koszty. Łączny kwota zrealizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego przedsięwzięć nie może przekroczyć 200 tys. zł dlatego też zwracać będziemy uwagę na to, czy wskazane zadania są możliwe do udźwignięcia w ramach wymienionych środków – mówi Aleksandra Król – Skowron, sekretarz powiatu.

Listę projektów do głosowania w formie uchwały zatwierdzi Zarząd Powiatu. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek 22 września.

Dziękuję za wszystkie propozycje złożone do budżetu partycypacyjnego. Cieszy mnie niezwykle aktywność i kreatywność naszych mieszkańców. Potwierdziły się nasze przypuszczenia, że oczekiwania mieszkańców skupią się wokół inwestycji o charakterze drogowym. Nie zabrakło jednak innych ciekawych i wspaniałych pomysłów. Nad wszystkimi pochylimy się z największą skrupulatnością i przygotujemy listę do głosowania z przedsięwzięciami, które odpowiadają wymogom formalnym, merytorycznym i mieszczą się w założonym na ten cel budżecie – mówi starosta Lucyna Ekkert.

Zadzwoń teraz Skip to content