14,5 miliona złotych na remonty i inwestycje drogowe

Data publikacji: 18 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W poniedziałek rusza wart blisko milion złotych remont ulicy kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. Prace prowadzone będą na odcinku od ronda „NSZZ Solidarność” do ulicy Obwodowej, na długości 1045 metrów. Inwestycja finansowana jest po połowie: z budżetu powiatu oraz ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace obejmować będą wymianę nawierzchni asfaltowej, poszerzenie istniejących miejsc postojowych wzdłuż ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika po stronie parku i zatoki autobusowej w okolicach cmentarza.


W poniedziałek rusza wart blisko milion złotych remont ulicy kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. Prace prowadzone będą na odcinku od ronda „NSZZ Solidarność” do ulicy Obwodowej, na długości 1045 metrów. Inwestycja finansowana jest po połowie: z budżetu powiatu oraz ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace obejmować będą wymianę nawierzchni asfaltowej, poszerzenie istniejących miejsc postojowych wzdłuż ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika po stronie parku i zatoki autobusowej w okolicach cmentarza.

Zakończono także realizację innego ważnego przedsięwzięcia jakim była budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w Krupskim Młynie.
Budowa kładki znacznie poprawiła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy do tej pory zmuszeni byli korzystać z wydzielonego niewielkiego pasa, co wiązało się również z utrudnieniami dla pozostałych pojazdów przejeżdżających mostem. Piesi nie czuli się bezpiecznie, szczególnie, gdy przez most przejeżdżały duże ciężarówki. Ta inwestycja to efekt moich starań od kilku kadencji, dlatego bardzo cieszy mnie jej realizacja – mówi radna Gerda Ochman.

Nowa kładka architektonicznie wpisuje się w istniejący obok most i ma 28 m długości oraz blisko 6 m szerokości. Znalazły się na niej dwuipółmetrowej szerokości pasy dla pieszych i rowerzystów. W przypadku ewentualnego podniesienia stanu rzeki, istnieje możliwość podniesienia kładki, aby zapobiec jej zalaniu. Całkowity koszt inwestycji to 1 020 000 zł. Połowa środków na ten cel przekazana została z rezerwy subwencji ogólnej, a druga połowa to środki własne powiatu.

Warto przypomnieć również inne zrealizowane w obecnej kadencji samorządu większe inwestycje drogowe. Zaliczyć można do nich z pewnością przebudowę skrzyżowania ulic Opolskiej i Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach. Warte ponad 2 mln zł brutto zadanie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz udrożnienia przepustowości w rejonie skrzyżowania. W całości sfinansowane zostało z budżetu powiatu. W ramach przedsięwzięcia wybudowano tzw. inteligentną sygnalizację świetlną, która reaguje na ruch odbywający się z poszczególnych kierunków. Poprowadzono również prawoskręt z ulicy Opolskiej w ulicę Wyspiańskiego oraz lewoskręty dla kierowców jadących z Opolskiej w Wyspiańskiego i na odwrót. Powstało także przejście dla pieszych wraz z azylem oraz nowe chodniki w obrębie skrzyżowania.

Wśród pozostałych przedsięwzięć zrealizowanych na drogach powiatowych wymienić można m.in. dwa etapy przebudowy chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu (blisko 121 tys. zł), budowę chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi Tarnowskie Góry – Kamieniec – etap I (183 tys. zł), remont schodów przy Al. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych (prawie 33 tys. zł), budowę chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku (65 tys. zł). Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wiejskiej w Świniowicach (127 tys. zł), remont chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Tarnowskich Górach (68 tys. zł), remont chodnika w ciągu ulicy 3 Maja w Kaletach (ponad 130 tys. zł) i realizowaną obecnie przebudowę ulicy Pastuszki w Tarnowskich Górach (800 tys. zł).

Sieć dróg powiatowych liczy aż 290 km. Z tego około 100 km wiedzie przez miasta. Na remonty i inwestycje na drogach powiatu wydano w czasie ostatnich czterech lat 14.5 miliona złotych.

Na zdjęciach: odbiór kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w Krupskim Młynie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz