II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji: 29 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego działa aż 428 stowarzyszeń! W tym: 21 fundacji, 267 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 35 stowarzyszeń zwykłych, 70 kluby sportowe i 35 uczniowskie kluby sportowe. – To ogromny kapitał i ogromna społeczna siła. Jesteśmy dumni z Państwa aktywności! – mówiła starosta Lucyna Ekkert, otwierając sobotnią konferencję zorganizowaną w ramach II edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego działa aż 428 stowarzyszeń! W tym: 21 fundacji, 267 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 35 stowarzyszeń zwykłych, 70 kluby sportowe i 35 uczniowskie kluby sportowe. – To ogromny kapitał i ogromna społeczna siła. Jesteśmy dumni z Państwa aktywności! – mówiła starosta Lucyna Ekkert, otwierając sobotnią konferencję zorganizowaną w ramach II edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Na tegoroczne forum składało się wiele wydarzeń, w tym dni otwarte w stowarzyszeniach, warsztaty dla wolontariuszy, pokaz sprzętu spadochronowego i paralotniowego, bezpłatne badania okulistyczne w kierunku rozwoju zaćmy i AMD, bezpłatne kursy pierwszej pomocy, otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Familia” oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć.

W ramach sobotniej konferencji posłuchać można było m.in. o współpracy sektora NGO z jednostkami samorządu terytorialnego, źródłach finansowania organizacji pozarządowych, jak również polityce aktywizacji społecznej w kontekście budowania kapitału społecznego.
Trzeci sektor najgłębiej przenika w struktury społeczne i trafia w potrzeby społeczeństwa. Sprawne prowadzenie współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe to same korzyści. Samorząd tworzy bowiem przestrzeń dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, z kolei bez zaangażowania organizacji pozarządowych samorząd nie może podejmować programów współpracy – mówił Sebastian Nabrzeski, sekretarz gminy Zaleszany.

Konferencję, podobnie jak w roku ubiegłym, uzupełniły prezentacje przygotowane przez organizacje działające na terenie powiatu. Uczestnicy spotkania zapoznać mogli się z wyłożonymi na stoiskach materiałami promocyjnymi, posłuchać prelekcji oraz zobaczyć słynne już „Wyszkubki” w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z okazji forum wyróżniono osoby, których działalność społeczna, praca i wkładana w nią pasja przyczyniają się do rozwoju naszej małej społeczności. Z rąk radnego Sejmiku Województwa Śląskiego – Gustawa Jochlika Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrali: Aniela Jany, Krzysztof Miller, Gabriela Kowalska, Andrzej Jońca i w imieniu Franciszka Wieganda – jego małżonka.

Aniela Jany, z wykształcenia socjolog, od wielu lat pracuje społecznie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Troszcząc się o sprawy społeczne od wielu lat jest inicjatorem i koordynatorem programu PEAD na terenie powiatu tarnogórskiego, którego celem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom szczególnie potrzebującym. Jako prezes stowarzyszenia Caritas Parafii Opatowice szczególnie przyczynia się do pracy na rzecz mieszkańców oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu tarnogórskiego, czynnie propaguje ideę wolontariatu, zachęcając młodych ludzi do bezinteresownej pomocy.
Pani Aniela była inicjatorem powstania Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego celem jest aktywizacja, wspieranie i współpraca z innymi organizacjami. W ramach tego podmiotu działają grupy samopomocowe dla osób niepełnosprawnych, których celem jest pomoc osobom w ich codziennych troskach a także Klub Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z przyczyn innych niż bezrobocie.
Pani Aniela Jany jest autorem oraz twórcą pierwszych w powiecie tarnogórskim spółdzielni socjalnych „Cuzamen” oraz „Familia”, na którą zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej. Jej zaangażowanie w sprawy społeczne, podejmowanie działań aktywizujących organizacje pozarządowe ma ogromny wpływ na propagowanie wśród lokalnej społeczności idei niesienia pomocy i chęci angażowania się w sprawy społeczne.

Krzysztof Miller to ceniony operator filmowy oraz artysta – fotografik o wielkim dorobku (członek ZPAF Okręgu Śląskiego). Ma na koncie około 30 filmów fabularnych i dokumentalnych o tematyce ogólnej oraz śląskiej. Jako wieloletni współpracownik TVP Katowice realizował dla niej programy o tematyce śląskiej, w tym cykl „Śląsk jest piękny”, a także dokument „Nikiszowiec 2008” na zlecenie Urzędu Miasta w Katowicach i TVP3. Inne ważne filmy związane z regionem śląskim to „Kwartet śląski – cisza, muzyka, dźwięk”, „Edward Gierek – nikt mnie o nic nie pytał”, „Księżna pani” (o księżnej Marii Krystynie Habsburg), „Moja muzyka, moja wolność” (o Józefie Skrzeku). Swoją miłość i szacunek do regionu przekazuje także poprzez cykle fotografii, w tym „Obrazki sentymentalne, czyli kocham prowincję”, na której pokazał Tarnowskie Góry i jego mieszkańców. Od 2013 r. wspólnie z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim Krzysztof Miller realizuje wyjątkowy projekt – „Twórcy kultury śląskiej”, będący połączeniem kalendarza oraz fotografii portretowej, na której uwiecznia zasłużonych twórców kultury śląskiej bądź ludzi kulturę tę animujących. W pierwszej edycji byli to m.in. Józef Skrzek, Tadeusz Sławek, Jan Szmatloch, Bernard Krawczyk. Jest to swoisty dokument epoki i ludzi. Poza działalnością zawodową Miller bardzo czynnie udziela się na niwie edukacji fotograficznej, chętnie współpracując z młodymi ludźmi stawiającymi pierwsze kroki w zawodzie operatora, dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami, a także spotykając się z młodzieżą szkolną. Jest wielkim pasjonatem, niezwykle czynnym i zaangażowanym w działania na rzecz kultury, wizjonerem, który w sprzyjających okolicznościach mógłby realizować wiele ciekawych projektów sławiących region śląski od jego najlepszej i najbardziej wartościowej strony.

Gabriela Kowalska, z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako wykładowca akademicki i nauczyciel. Pani Kowalska posiada bogate doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, od prawie 30 lat angażuje się w prace z takimi osobami.
W roku 1998 założyła Stowarzyszenie „Serdeczni” działające na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, gdzie do dnia dzisiejszego jest prezesem i terapeutką. W roku 2004 założyła Ogólnopolskie Centrum Dystrofii, poza tym jest organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych zjazdów poświęconych dystrofii mięśniowej, licznych międzynarodowych akcji charytatywnych oraz sympozjów naukowych i warsztatów poświęconych pracy pedagoga. Pani Gabriela jest autorką licznych poradników metodycznych dla nauczycieli poświęconych pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz publikacji. Jej bogate doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, znajomość ich rozwoju psychomotorycznego, życia społecznego i emocjonalnego, a przede wszystkim zaangażowanie jest wielkim wsparciem dla rodzin zmagających się z niepełnosprawnością dzieci. Od roku 2006 jest przewodniczącą Społecznej Powiatowej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych.

Andrzej Jońca to działacz sportowy, organizator licznych zawodów jeździeckich w konkurencji Skoków przez Przeszkody i w Ujeżdżeniu. Na swoim koncie ma liczne sukcesy w upowszechnianiu sportu jeździeckiego zarówno jako zawodnik w konkurencji rajdów dystansowych, sędzia I klasy w konkurencji Skoków przez Przeszkody oraz Sędzia III klasy w konkurencji Powożenia, jak i członek komisji prawa i dyscypliny Polskiego Związku Jeździeckiego w latach 1998-2010 oraz wiceprezes Śląskiego Związku Jeździeckiego 2000-2004. Pan Andrzej Jońca dał się poznać również jako doskonały organizator obozów Jeździeckich w Zbrosławicach, był nauczycielem wielu pokoleń jeźdźców i instruktorem jeździectwa już od roku 1982 oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej polskiego związku jeździeckiego. Był również Członek Grupy Inicjatywnej – Atrakcje Tarnogórskie. Swoją publiczną aktywność w sporcie jeździeckim rozpoczął w 1976 roku jako członek Ogniska TKKF „Centaur” w Zbrosławicach, w latach 2002-2006 był Prezesem Klubu Jeździeckiego Zbrosławice, a od 2006 roku jest Prezesem Ludowego Klubu Jeździeckiego „Drama” Zbrosławice.

Urodzony w Tarnowskich Górach Wiegand Franciszek jest kontynuatorem dynastii cenionych zegarmistrzów (warsztat odziedziczył po ojcu Ryszardzie), działających w mieście od 1937 r. Jako jedyny w Polsce wykonuje zegary i zegarki (w tym niezwykle precyzyjne astronomiczne) od najmniejszego detalu i m.in. za to otrzymał najwyższe wyróżnienie w tej dziedzinie –„Złotą pęsetę”. Ma wielkie zasługi nie tylko dla ludności, ale i dla samego miasta i powiatu. W 1995 r. złożył i uruchomił zegar na wieży tarnogórskiego ratusza, którym się przez wiele lat opiekował, podobnie jak zegarem na wieży kościoła ewangelickiego. Wyremontował i uruchomił zegar przy szkole podstawowej na ul. Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach, a także założył zegary w szkołach w Miasteczku Śląskim i w Tworogu. Sławił tarnogórskie zegarmistrzostwo także za granicą, w Niemczech, dokąd wzywano go do reperacji zegara wieżowego. Jest autorem cennej publikacji „Historia precyzyjnego zegara mechanicznego”, która ukazała się w 2014 r. Bardzo chętnie współpracuje z instytucjami i z młodzieżą, wygłaszając prelekcje na temat zegarów i czasu jako takiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz