Budżet partycypacyjny – głosujemy!

Data publikacji: 30 września 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Od poniedziałku 22 września do piątku 3 października głosować można na wybrany projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok. Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów, mieszczące się w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych, zostaną zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Powiatu.


Od poniedziałku 22 września do piątku 3 października głosować można na wybrany projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok. Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów, mieszczące się w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych, zostaną zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Powiatu.

Głos oddać może każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat, posiadający co najmniej czasowe zameldowanie w jednej z gmin powiatu tarnogórskiego. Głosować można na załączonej poniżej karcie, wybierając maksymalnie jeden projekt. Każdy mieszkaniec oddać może tylko jeden głos. Prawidłowo wypełnione karty do głosowania złożyć należy w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznie na adres partycypacyjny@tarnogorski.pl (w tym przypadku formularz opatrzony być musi podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Wyboru znajdujących się na karcie do głosowania przedsięwzięć dokonał zespół opiniujący, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: możliwość realizacji pod względem technicznym i własnościowym, koszt zadania, wartość społeczna i możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych wydatków, które projekt będzie generował w przyszłości.

Zasady i procedury dotyczące budżetu partycypacyjnego znaleźć można TUTAJ.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 32 381 37 73.

Call Now ButtonZadzwoń teraz