BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. „Budowa drogi wraz ze zjazdem publicznym oraz sieci kanalizacji deszczowej (zarurowanie odcinka rowu)” w Ziemięcicach w rejonie ul. Polnej. Więcej na stronach BIP:


Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. „Budowa drogi wraz ze zjazdem publicznym oraz sieci kanalizacji deszczowej (zarurowanie odcinka rowu)” w Ziemięcicach w rejonie ul. Polnej. Więcej na stronach BIP:

Call Now ButtonZadzwoń teraz