Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Data publikacji: 3 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O dofinansowanie dwóch inwestycji ubiega się Powiat Tarnogórski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwsza z nich to remont ulic Lasowickiej i 3 Maja w Świerklańcu. Wnioskowana kwota to 574.906,00. Tyle samo wynieść ma wkład własny to wartego w sumie 1 149 812,23 zł. zadania. We wkładzie własnym zawiera się pomoc finansowa gminy Świerklaniec w wysokości: 287 000,00. Remont zakłada m.in.

O dofinansowanie dwóch inwestycji ubiega się Powiat Tarnogórski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwsza z nich to remont ulic Lasowickiej i 3 Maja w Świerklańcu. Wnioskowana kwota to 574.906,00. Tyle samo wynieść ma wkład własny to wartego w sumie 1 149 812,23 zł. zadania. We wkładzie własnym zawiera się pomoc finansowa gminy Świerklaniec w wysokości: 287 000,00. Remont zakłada m.in. sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych i wykonanie nakładki o grubości 5 cm, oczyszczenie rowów; utwardzenie pobocza, wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego, cięcia techniczne drzew i krzewów, zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym.
Druga z inwestycji to remont ul. 1 Maja w Kaletach. Koszt zadania wynosi 269.966,24 zł. Wnioskowana dotacja to: 134.983,00, a wkład własny: 134.983,24 zł. Zakres prac obejmuje m.in. sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych i wykonanie nakładki o grubości 5 cm, wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową, wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego.
Powiat udzielił również pomocy finansowej gminom powiatu, starającym się o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – gminie Ożarowice na budowę drogi gminnej w Zendku ( 10 tys. zł) i przebudowę alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach (10 tys. zł), gminie Radzionków na przebudowę ul. Reymonta, ul. Słowackiego i ul. Pietrygów (15 tys. zł) oraz gminie Tworóg na przebudowę ul. Ogrodowej w Kotach (5 tys. zł).

Call Now ButtonZadzwoń teraz