Ochrona zdrowia psychicznego – przewodnik

Data publikacji: 6 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013-2015” oraz mając na uwadze popularyzację informacji na temat udzielanych w województwie śląskim, w tym na terenie naszego powiatu, świadczeń i usług w zakresie zdrowia psychicznego udostępniamy w wersji elektronicznej Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” .

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013-2015” oraz mając na uwadze popularyzację informacji na temat udzielanych w województwie śląskim, w tym na terenie naszego powiatu, świadczeń i usług w zakresie zdrowia psychicznego udostępniamy w wersji elektronicznej Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” . Niniejszy Przewodnik powstał w ramach realizacji Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020. Jest to drugie wydanie publikacji opracowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Przewodnik zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Przedstawione zostały również najistotniejsze dane dotyczące ulg i uprawnień przysługujące osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.
Przewodnik skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, wsparcia społecznego, aktywizacji i rehabilitacji zawodowej, jak również do instytucji, zajmujących się niesieniem wsparcia dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.
Przewodnik będzie dostępny w zakładce „Strategie i programy” na czas realizacji Programu.

autorem Przewodnika jest:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
www.slaskie.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz