Debatowali o społecznej pomocy

Data publikacji: 9 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wiadomo, jak to jest być samotną matką kilkorga dzieci. Ludziom kojarzy się to od razu z brudem, nędzą, zaniedbaniami. Myślę, że udawało mi się dotąd łamać te stereotypy, choć nigdy tak skutecznie jak w ramach projektu „Schematom Stop!” – mówi pani Beata, która jest mamą sześciorga dzieci i uczestniczy w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Wiadomo, jak to jest być samotną matką kilkorga dzieci. Ludziom kojarzy się to od razu z brudem, nędzą, zaniedbaniami. Myślę, że udawało mi się dotąd łamać te stereotypy, choć nigdy tak skutecznie jak w ramach projektu „Schematom Stop!” – mówi pani Beata, która jest mamą sześciorga dzieci i uczestniczy w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

„Schematom STOP! to realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pilotażowy projekt, do jakiego z początkiem 2014 roku przystąpił Powiat Tarnogórski. Jego celem jest utworzenie skoordynowanego (obejmującego powiat i gminę) systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W pilotażu uczestniczy 10 rodzin wielodzietnych z Tarnowskich Gór, łącznie 55 osób. Formy wsparcia, jakimi objęto rodziny, to m.in. kursy i szkolenia zawodowe, korepetycje językowe dla dzieci, korepetycje z matematyki i fizyki, pomoc rzeczowa, warsztaty dla dzieci z zakresu kompetencji społecznych, warsztaty z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, pierwszej pomocy, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej. Uczestnicy projektu liczyć mogą również na zakup podstawowych brakujących mebli, takich jak: łóżka, biurka, lodówki, pralki, piec do ogrzewania, kołdry i poduszki oraz wsparcie przy prowadzeniu niezbędnych prac remontowych w mieszkaniach. Atrakcją dla rodzin był udział w pięciodniowym wyjeździe integracyjnym do Szczawnicy, w rajdzie rowerowym oraz zorganizowany samodzielnie piknik rodzinny. W ramach zajęć z piłki nożnej, plastycznych, tanecznych, wspólnych wyjść do kina, na basen, do bawilandii i parku linowego, wyjazdu do ZOO, do Wesołego Miasteczka, do Jura Parku w Krasiejowie czy do Centrum Kopernika w Warszawie rodzice i ich dzieci mogą realizować swoje zainteresowania i pogłębiać rodzinne więzi.

Celem projektu jest objęcie rodzin wszechstronnym wsparciem, tak by z czasem, w miarę możliwości, potrafiły sobie radzić bez pomocy społecznej – mówi Agnieszka Winkler z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnowskich Górach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach, Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach, działającą na naszym terenie organizacją Caritas. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Na temat tego projektu oraz innych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej rozmawiano w Starostwie Powiatowym 8 października w ramach odbywającej się co dwa lata debaty dotyczącej realizacji i oceny aktualności „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006 – 2015”. Organizowaną pod patronatem Starosty Lucyny Ekkert konferencję otworzyli Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu oraz Klaudia Zyśk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

W ramach spotkania mówiono m.in. o kwestiach społecznych zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022, działaniach w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006-2015 w obszarze zdrowia psychicznego i uzależnień, o skierowanym do osób niepełnosprawnych programie „Aktywny samorząd”, o sytuacji na lokalnym rynku pracy, wolontariacie, działaniach policji w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki i edukacji na poziomie szkół gimnazjalnych, jak również o projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego będących narzędziami aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz