Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Data publikacji: 14 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski.


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski.

Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 17 października 2014 roku do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry lub na adres spoleczne@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz