BIP

Starosta Lucyna Ekkert otrzymała Certyfikat „Lidera Innowacyjnej Edukacji”. To forma podziękowania za udział w największym innowacyjnym projekcie edukacyjnym w dziedzinie szkolnictwa wyższego i edukacji pn. „Eduscience”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przedsięwzięciu tym uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.


Starosta Lucyna Ekkert otrzymała Certyfikat „Lidera Innowacyjnej Edukacji”. To forma podziękowania za udział w największym innowacyjnym projekcie edukacyjnym w dziedzinie szkolnictwa wyższego i edukacji pn. „Eduscience”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przedsięwzięciu tym uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Realizowana w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach innowacja pedagogiczna jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5.

W etapie wdrożenia projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., zakwalifikowano do niego 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W województwie śląskim na liście wylosowanych szkół znalazły się 24 placówki oświatowe (11 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące oraz 2 technika) – wśród nich także I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach .

Głównym celem Projektu było zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W ramach pierwszego etapu projektu powstała nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków.

Od roku szkolnego 2014/2015 twórcy projektu zapraszają nauczycieli wszystkich szkół w Polsce do nieodpłatnego udziału w projekcie. Każda szkoła, która będzie zainteresowana korzystaniem z platformy edukacyjnej i zgromadzonych na niej zasobów, wizytą w obserwatoriach i instytutach naukowych, łączeniem się z naukowcami Polskiej Akademii Nauk, udziałem w transmisji z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie już wkrótce będzie mogła przyłączyć się do projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.eduscience.pl/.

Call Now ButtonZadzwoń teraz