Podsumowanie kadencji 2010 – 2014

Data publikacji: 28 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo! Cztery lata mijającej kadencji to czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim zadłużenie powiatu sięgające 39,6 miliona złotych wraz z 9 mln zł odsetek i wynikająca z tego konieczność spłaty rat kredytów.

Szanowni Państwo! Cztery lata mijającej kadencji to czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim zadłużenie powiatu sięgające 39,6 miliona złotych wraz z 9 mln zł odsetek i wynikająca z tego konieczność spłaty rat kredytów. Dodatkowo uporać musieliśmy się ze spłatą wartych 3,5 miliona złotych zobowiązań z tytułu wyroku sądu dotyczącego prowadzenia przez gminę Tarnowskie Góry Młodzieżowych Domów Kultury oraz ze zobowiązaniami w wysokości około 10 milionów po zlikwidowanym SPZOZ Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera. Pomimo trudności finansowych powiat realizował na bieżąco wszystkie zadania nałożone ustawami. Jest także wiele przedsięwzięć, które udało się zrealizować i które bardzo nas cieszą. Zaliczyłabym do nich m.in. termomodernizację szpitala powiatowego wraz z budową ciepłej sieni, długo oczekiwaną przebudowę skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Opolskiej, remont ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach oraz otwarcie Centrum Kultury Śląskiej, mieszczącego się w wyremontowanym pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Wspomnę również realizację wartego 4,4 mln zł projektu unijnego „Mam zawód, mam pracę w regionie”, dzięki któremu udało się doposażyć aż 25 szkolnych pracowni a blisko tysiąc uczniów z 16 szkół powiatu tarnogórskiego objąć kompleksowym wsparciem z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. Staraniem Zarządu Powiatu Kalety i Tworóg otrzymały po wielu latach starań własne karetki pogotowia. Udało się również uzyskać zezwolenie wojewody na prowadzenie przez Powiat Tarnogórski działalności przez DPS w Miedarach, który zagrożony był likwidacją. Istotną kwestią było również uporządkowanie sieci szkół oraz kierunków kształcenia w celu wyeliminowania konkurencyjności pomiędzy placówkami oświatowymi powiatu, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, a także reaktywacja Powiatowej Reprezentacji Młodzieży. W celu tworzenia płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi zorganizowaliśmy Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Ważne są również liczne projekty społeczne, na które środki pozyskały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy, mające na celu promocję aktywnej integracji społecznej, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z „Podsumowaniem kadencji 2010 – 2014”. W publikacji tej znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych inwestycjach, przedsięwzięciach i wydarzeniach ostatnich czterech lat.

Starosta Tarnogórski
LUCYNA EKKERT

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010 – 2014

Call Now ButtonZadzwoń teraz