Przedsiębiorco, zatrudniaj niepełnosprawnych!

Data publikacji: 29 października 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W skali Europy nasz kraj jest liderem w ilości środków przeznaczanych na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mamy ustawowy wymóg zatrudniania niepełnosprawnych i kary, które pracodawcy płacą do PFRON za niewywiązywanie się z tego obowiązku. Tylko, że tak naprawdę nie o to chodzi.
W większości krajów Unii Europejskiej zatrudnianie osób niepełnosprawnych to obowiązek moralny. Element normalności w funkcjonowaniu firmy, znak jej jakości. Takie przedsiębiorstwo budzi zaufanie jako potrzebne w lokalnej społeczności – mówi Marek Plura.


W skali Europy nasz kraj jest liderem w ilości środków przeznaczanych na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mamy ustawowy wymóg zatrudniania niepełnosprawnych i kary, które pracodawcy płacą do PFRON za niewywiązywanie się z tego obowiązku. Tylko, że tak naprawdę nie o to chodzi.
W większości krajów Unii Europejskiej zatrudnianie osób niepełnosprawnych to obowiązek moralny. Element normalności w funkcjonowaniu firmy, znak jej jakości. Takie przedsiębiorstwo budzi zaufanie jako potrzebne w lokalnej społeczności – mówi Marek Plura.

Eurodeputowany był gościem konferencji zorganizowanej 28 października w Centrum Kultury Śląskiej przez Powiatowy Urząd Pracy, poświęconej problematyce rynku pracy oraz prezentacji instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych z perspektywy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem spotkania, na które zaproszono pracodawców było m.in. zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Tkwi w nas lęk towarzyszący schematowi wyobraźni na temat pracownika niepełnosprawnego. Tymczasem osobę niepełnosprawną cechują często ponadprzeciętne zdolności, a swoje zadania realizuje fachowo i rzetelnie. Co równie ważne – taki pracownik jest lojalny, ponieważ jest przywiązany do pracodawcy, który w niego uwierzył i dał mu szansę – przekonywał Marek Plura.

Najwyższy współczynnik zatrudnialności osób niepełnosprawnych mają Niemcy i kraje skandynawskie – pracuje około 65% niepełnosprawnych mieszkańców tych krajów. W Polsce pomimo 600 mln euro przeznaczanych rocznie na zatrudnianie niepełnosprawnych, tylko około 30%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach na 5 278 bezrobotnych zarejestrowanych pod koniec września br. – 235 osób to niepełnosprawni. To 4% ogółu zarejestrowanych. Pozyskane w ciągu ostatnich czterech lat przez tarnogórski PUP środki pochodzące z PFRON w kwocie ponad 1 mln zł pozwoliły na udzielenie wsparcia 112 osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W latach 2010–2014 34 osoby skierowano na szkolenia zawodowe, 66 osób odbyło staż zawodowy, 7 osób otrzymało środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej a 5 osób uzyskało zatrudnienie na refundowanym stanowisku pracy.

Tarnogórski PUP realizował także program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „Junior” adresowany do osób z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia. Celem programu było umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym poprzez odbycie stażu, na który skierowano 18 osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w programie zwiększyło możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzyło szansę zdobycia zatrudnienia i doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Wartością dodaną realizacji programu było przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Na konferencji przedstawiono przykłady tarnogórskich firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, wśród nich są: restauracja Brick, APS Marian Walasek i P.H.U. Koral.

W konferencji wzięło udział 30 pracodawców. Obecni byli także przedstawiciele Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Inkubatora Przedsiębiorczości, Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach. W trakcie konferencji przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach i Urzędu Skarbowy przygotowali stoiska gdzie można było zasięgnąć porad związanych z działaniami powyższych jednostek. Zaproszenie na konferencję przyjęła również Dyrektor Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz