Jak budowano II i III Rzeczpospolitą?

Data publikacji: 3 listopada 2014

„Dwie rocznice – 1919 i 1989. Jak budowano II i III Rzeczpospolitą?” to temat wykładu, który 27 października wygłosił dla studentów -Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Wykładowca to historyk myśli politycznej, specjalista w zakresie historii myśli politycznej XIX i XX wieku ; znawca historii Niemiec, w szczególności dziejów Habsburgów. Jest kierownikiem Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko – Niemieckich w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Dwie rocznice – 1919 i 1989. Jak budowano II i III Rzeczpospolitą?” to temat wykładu, który 27 października wygłosił dla studentów -Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Wykładowca to historyk myśli politycznej, specjalista w zakresie historii myśli politycznej XIX i XX wieku ; znawca historii Niemiec, w szczególności dziejów Habsburgów. Jest kierownikiem Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko – Niemieckich w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Kucharczyk to także publicysta katolicko – konserwatywny, którego teksty często znaleźć można, między innymi, na łamach „Polonia Christiana” i na portalu Pch24. Wśród wielu publikacji wykładowcy warto wymienić: „Ostatni cesarz. Bł. Karol I Habsburg”, „Mała historia wielkiej Polski”, „Zbrojne Pielgrzymki. Historia Wypraw Krzyżowych” a także „Strachy z Gazety. 20 Lat Przestróg Dla Polski”.
Spojrzenie historyka młodszego pokolenia, profesor Kucharczyk to rocznik 69,na współczesną historię stało się zapewne przyczynkiem do wielu refleksji słuchaczy, którzy mają świadomość wielorakiego interpretowania wydarzeń. Dynamiczny bardzo i krótki zarazem wykład nie mógł oczywiście wyjaśnić wszystkich złożoności problemu. Pokazywał jednak metodologie budowania II i III Rzeczpospolitej, wskazując na kompromis leżący u podstaw III RP. Kompromis, który z perspektywy 25 lecia wcale nie jest pozytywny. Kiedy w historii pojawiają się prawdy i pół prawdy, kiedy sporo „propagandowego zadęcia” w mitologizacji wydarzeń ważnych z perspektywy państwa i jego obywateli budzić to może wiele obaw. Wykładowca zwrócił także uwagę na zachowanie polityków, których nazwiska wiązane są ze wskazanymi w temacie ważnymi wydarzeniami; bardziej odpowiedzialnie, z przykładów profesora, zachowywali się twórcy II RP. Prowokujące do refleksji były uwagi o preambule konstytucji marcowej, kształtującej ład państwa i społeczeństwa II RP z przypomnieniem dyskusji o preambule do konstytucji tworzącej wizję III RP. Uwaga wykładowcy, że wizję III RP podał Jan Paweł II skłania do wczytania się w słowa polskiego papieża, wygłoszone podczas jego pielgrzymki w 91 roku do Ojczyzny. Znamienne jak mocno papież Polak kazał cenić wolność: „(…) Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek — czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko „prawda czyni wolnymi” ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody(…)” – mówił w homilii wygłoszonej w 1991 roku w Warszawie.
O tym, że wszyscy dojrzali ludzie mają świadomość walki o wartości etyczno – moralne kształtowane w niełatwej przecież perspektywie polskiej historii czasów współczesnych świadczy wola rozmowy i wyrażane zaniepokojenie kierowane do polityków i samorządowców; jednym słowem do ludzi, których przeciętny człowiek obdarza mandatem zaufania, powierzając zadania dbania o wspólne dobro. Profesor dr hab. Grzegorz Kucharczyk zwrócił uwagę słuchaczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, że w przekazie faktów historycznych i takich , których jesteśmy uczestnikami i świadkami ważne jest poczucie świadomości historycznej ciągłości i konsekwencji wydarzeń.
Wykład prof. dra hab. Grzegorza Kucharczyka można podsumować słowami Jana Pawła II z homilii wygłoszonej w Kielcach podczas jego historycznej , z perspektywy państwa i Kościola, pielgrzymki w 91: „(…) Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej!”
Wykład został przygotowany dzięki kilkuletniej już współpracy TS-UTW z organizatorami Sympozjów Tarnogórskich i przewodniczącym Fundacji Kolpinga Stanisławem Kowolikiem.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW zaprasza 10 listopada o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury na wykład O dr. Andrzeja Jastrzębskiego OMI pt.: „Czy można cierpieć i być szczęśliwym?”

Call Now ButtonZadzwoń teraz