Przygotowani do pracy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym

Data publikacji: 4 listopada 2014

Organizacja praktyk zawodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, kształcenie średniego personelu technicznego zgodnie z potrzebami lotniska, dostarczanie uczniom publikacji o charakterze naukowym, organizowanie dla młodzieży pokazów sprzętu i wyposażenia będącego na stanie portu lotniczego w Pyrzowicach to najważniejsze założenia porozumienia, jakie jutro w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach podpiszą przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach.


Organizacja praktyk zawodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, kształcenie średniego personelu technicznego zgodnie z potrzebami lotniska, dostarczanie uczniom publikacji o charakterze naukowym, organizowanie dla młodzieży pokazów sprzętu i wyposażenia będącego na stanie portu lotniczego w Pyrzowicach to najważniejsze założenia porozumienia, jakie jutro w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach podpiszą przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach.

Inicjatorami podpisania dokumentu są: starosta Lucyna Ekkert oraz prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Porozumienie zakłada współpracę, która skutkować będzie nabywaniem przez uczniów szkół z terenu Powiatu wiedzy i umiejętności w zakresie działalności pracy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Założenia umowy dotyczyć będą w szczególności Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, która kształci uczniów w zawodzie technik obsługi portów i terminali.

To już kolejny tego typu dokument sygnowany przez powiat, wcześniejsze to: porozumienie z Kompanią Węglową gwarantujące stypendia i miejsca pracy w śląskich kopalniach dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, list intencyjny zawarty z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniający stypendia i gwarancje zatrudnienia uczniom „Kolejówki” oraz porozumienie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi zakładające otoczenie opieką naukową młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki i informatyki a także praktyki i staże w fundacji dla uczniów „Chemika”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz