Przygotowani do pracy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym

Data publikacji: 5 listopada 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– Port Lotniczy w Pyrzowicach rozwija się bardzo dynamicznie, od przyszłego roku odprawiał będzie aż 3 miliony pasażerów. W nadchodzących latach oddamy też do użytku kilka znaczących inwestycji, w tym terminal przylotowy i terminal cargo. Z tego też względu potrzebni będą nowi pracownicy – mówi Leszek Budka, wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach. Kształcenie wykwalifikowanej kadry dla lotniska ułatwi podpisane dziś w Starostwie Powiatowym porozumienie.

– Port Lotniczy w Pyrzowicach rozwija się bardzo dynamicznie, od przyszłego roku odprawiał będzie aż 3 miliony pasażerów. W nadchodzących latach oddamy też do użytku kilka znaczących inwestycji, w tym terminal przylotowy i terminal cargo. Z tego też względu potrzebni będą nowi pracownicy – mówi Leszek Budka, wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach. Kształcenie wykwalifikowanej kadry dla lotniska ułatwi podpisane dziś w Starostwie Powiatowym porozumienie. Dokument, który sygnowali: starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, wiceprezes zarządu GTL S.A Leszek Budka i prokurent Damian Bijowski zakłada m.in. organizację praktyk zawodowych dla uczniów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, kształcenie średniego personelu technicznego zgodnie z potrzebami lotniska, dostarczanie uczniom publikacji o charakterze naukowym, organizowanie dla młodzieży pokazów sprzętu i wyposażenia będącego na stanie portu lotniczego w Pyrzowicach.

Inicjatorami podpisania dokumentu byli: starosta Lucyna Ekkert oraz prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Porozumienie zakłada współpracę, która skutkować będzie nabywaniem przez uczniów szkół z terenu Powiatu wiedzy i umiejętności w zakresie działalności pracy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Założenia umowy dotyczyć będą w szczególności Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, która kształci uczniów w zawodzie technik obsługi portów i terminali.

– To już drugie tego typu porozumienie, którego beneficjentem jest nasza szkoła. Pierwsze z nich zawarliśmy z Kompanią Węglową. Zawarta dziś z GTL umowa umożliwi naszym uczniom praktyczne kształcenie w zawodzie technik obsługi portów i terminali – podkreśla Mariusz Sroka, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie. – Tego typu porozumienie to doskonała forma promocji zarówno dla powiatu jak i szkoły. Stanowi zachętę dla młodzieży do wyboru szkoły w Radzionkowie, jako tej, która kształci w interesującym i zgodnym z potrzebami rynku pracy kierunku – dodaje starosta Lucyna Ekkert.

Porozumienie z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym to już kolejny tego typu dokument sygnowany przez powiat, wcześniejsze to: porozumienie z Kompanią Węglową gwarantujące stypendia i miejsca pracy w śląskich kopalniach dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, list intencyjny zawarty z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniający stypendia i gwarancje zatrudnienia uczniom „Kolejówki” oraz porozumienie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi zakładające otoczenie opieką naukową młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki i informatyki a także praktyki i staże w fundacji dla uczniów „Chemika”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz