BIP

Zakończył się remont, należących do powiatu, lokomotyw stojących obok tarnogórskiej „Kolejówki”. Tym samym dotrzymaliśmy obietnicy, że kolejowe perełki odzyskają blask przed Świętem Kolejarza, obchodzonym 25 listopada. Parowóz Tp1-18 jest jedynym takim egzemplarzem w naszym kraju. Drugi z eksponatów – spalinowóz manewrowy SM 15-22 to prawdopodobnie jedyny taki zachowany egzemplarz z tej serii.


Zakończył się remont, należących do powiatu, lokomotyw stojących obok tarnogórskiej „Kolejówki”. Tym samym dotrzymaliśmy obietnicy, że kolejowe perełki odzyskają blask przed Świętem Kolejarza, obchodzonym 25 listopada. Parowóz Tp1-18 jest jedynym takim egzemplarzem w naszym kraju. Drugi z eksponatów – spalinowóz manewrowy SM 15-22 to prawdopodobnie jedyny taki zachowany egzemplarz z tej serii.

Lokomotywy wypiękniały, a efekt ten cieszy tym bardziej, że jego osiągnięcie wymagało wielu prac. To nie tylko kwestia zlecenia i sfinansowania przez powiat remontu ale także sprawa uregulowania stanu prawnego obiektów. Pamiętać należy, że przez wiele lat były one niczyje, a wręcz miały status tzw. rzeczy porzuconej, nikt nie zajmował się tym tematem i mało brakowało, by ten cenne zabytki doprowadzone zostały do ruiny – mówi starosta Lucyna Ekkert.

Aby uratować niszczejące parowozy, reprezentująca Skarb Państwa starosta Lucyna Ekkert, w 2012 roku podjęta próby odszukania dokumentacji archiwalnej pozwalającej na ustalenie statusu prawnego lokomotyw. Wobec braku roszczeń podmiotów wywodzących się organizacyjnie z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, nie było przeszkód do stwierdzenia tytułu prawnego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Tarnogórskiego, na którego działce obiekty się znajdowały. 11 lipca bieżącego roku zawarto umowę darowizny pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Tarnogórskim, na mocy której właścicielem lokomotyw stał się powiat. Powiat wystąpił także o komunalizację terenu, na którym posadowione są lokomotywy. Decyzja w tej sprawie wydana została 15 października br.

Tym samym stan prawny stojących od wielu lat u zbiegu ulic Styczyńskiego i Pokoju lokomotyw po długim postępowaniu wyjaśniającym został ustalony. Dzięki temu zyskały one właściciela i zostały uratowane przed zniszczeniem. O remont obiektów zabiegali między innymi członkowie Komitetu ds. Rewitalizacji Zabytków Kolejnictwa w Tarnowskich Górach, którym serdecznie dziękuję za zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie – podkreśla starosta.

Przy udziale osób działających w komitecie, opracowano i złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program prac renowacyjnych. Program ten został zatwierdzony, a prace prowadzone były w oparciu o jego założenia.

Remont na zlecenie powiatu przeprowadził Śląski Zakład Spółki PKP Cargo SA Jego koszt to blisko 12 tys. zł. Z kolei Ogród Śląski ze Świerklańca posadził w tym miejscu ligustry, które wiosną staną się prawdziwą ozdobą tarnogórskich lokomotyw.

Call Now ButtonZadzwoń teraz