Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane

Data publikacji: 10 listopada 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Rajner Smolorz, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Nowego Chechła to laureaci nadawanej po raz pierwszy w historii powiatu Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego.

Rajner Smolorz, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Nowego Chechła to laureaci nadawanej po raz pierwszy w historii powiatu Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego. Jej celem jest wyróżnienie, nagrodzenie i uhonorowanie osób i instytucji godnych uznania, przyczyniających się do rozwoju Powiatu Tarnogórskiego; prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału Powiatu Tarnogórskiego; promowanie aktywności środowisk twórczych, wybitnych osiągnięć sportowych i naukowych; promowanie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i edukacji. Nagroda ma charakter rzeczowy i jest przyznawana w formie statuetki i dyplomu. Nagroda nadawana jest w kategoriach: kultura, sport, nauka i edukacja.

Pierwsze w historii Powiatu Tarnogórskiego Nagrody Starosty Tarnogórskiego wręczono 8 listopada w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wydarzenie to połączono z uroczystością wręczenia nagród laureatom V Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza, po raz drugi współorganizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Tematem tegorocznego konkursu były „Beboki”.

Nagroda w kategorii kultura jest przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w kulturze, w szczególności za: inicjowanie nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego, twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki, działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturalnych, realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach, ochronę dziedzictwa kultury. Nagrodę z rąk starosty Lucyny Ekkert, w kategorii kultura w imieniu Rajnera Smolorza, prezesa Fundacji Kompleks Zamkowy, odebrała jego córka Katarzyna. Rajner Smolorz to człowiek instytucja. Dzięki jego pracy i nakładowi ogromnych środków (w przeważającej mierze własnych) dawną świetność odzyskał zamek w Starych Tarnowicach, stanowiący perłę renesansowego budownictwa w naszym regionie. Rajner Smolorz stworzył prężnie działający ośrodek kulturalny, który śmiało można nazwać jedną z najważniejszych wizytówek Śląska.

Nagroda w kategorii sport jest przyznawana zawodnikom, klubom sportowym, trenerom i działaczom sportowym, wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności za: osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie, w tym zwłaszcza krajowym lub międzynarodowym, szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, promujących powiat poprzez sport, podejmowanie działań sportowo – rekreacyjnych na rzecz mieszkańców powiatu, w tym szczególnie skierowanych dla dzieci i młodzieży. W kategorii sport Nagroda Starosty trafiła do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło. „Olimpijczyk” to najdynamiczniej rozwijający się klub sportowy naszego regionu, który aktywizuje młodzież Powiatu Tarnogórskiego, w przedziale wiekowym 10 – 18 lat. Stanowi liczącą się w województwie i w kraju grupę około 50 kajakarzy, z których dwoje reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata. Klub plasuje się na 6 miejscu w rankingu klubów kajakowych Polskiego Związku Kajakowego.

Nagroda w kategorii nauka i edukacja jest przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w nauce i edukacji, w szczególności za: wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, szczególną aktywność i zaangażowanie w działalność naukową i edukacyjną oraz podejmowanie innowacyjnych i ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć w danej dziedzinie. Tegoroczna nagroda w powyższej kategorii nadana została Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. To prężnie działające stowarzyszenie skupiające około 500 słuchaczy, którzy biorą udział w wykładach, międzypokoleniowych projektach, wycieczkach, konkursach, koncertach, zajęciach rozwijających talenty i poprawiających kondycję fizyczną. Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku znany jest w całym powiecie i poza jego granicami, a jednym z jego sztandarowych przedsięwzięć jest zbierający laury na festiwalach spektakl pt. „Wyszkubki, jak to downi na Śląsku bywało”.

Kapituła Nagrody Starosty przyznała również wyróżnienia. Otrzymali je: szefowa Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego w Kaletach Maria Rogocz (kategoria kultura), autor programów edukacyjnych i twórca portalu tg.net Zbigniew Markowski (kategoria kultura oraz nauka i edukacja), uzdolniona siedmiolatka Monika Honisz (kategoria edukacja), szachista Jakub Lizak i szefowa Galerii Fitnessu Klaudia Sobczyk – Królik (kategoria sport).

W V Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza nagrody i wyróżnienia otrzymali:
kategoria malarstwo
I Nagroda: Stanisław Łakomy – „Tam kaj żyjom utopce”
II Nagroda ex aequo:
Janina Partyka-Pojęta – „Kopalniane beboki”
Krzysztof Webs – „Nasz bebok”
III Nagroda: Józef Osdarty – „Ryśka z czerwonymi zymbami i inne beboki”
wyróżnienia:
1. Maria Pyrcz – „Podciep”
2. Sylwia Gromacka-Staśko – „Śląskie beboki”
kategoria grafika:
I Nagroda: Rudolf Riedel – „Legenda Śląska”
II Nagroda: Kazimiera Wiśniewska – „Utopiec lub utopek I”
III Nagroda : Wacław Marek Judycki – „Borowy”
nagrody specjalne:
1. Wojtek Micor – „Bebok w nocy”
2. Melani Bussek – „Wesoły bebok” – dla najmłodszych uczestników konkursu
3. Marcin Guza – „Szcziga gryjta babcia” i „Szcziga gryjta córka + podciepy I i II” za intrygującą kompozycję i ciekawy materiał.

Call Now ButtonZadzwoń teraz