Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Data publikacji: 13 listopada 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.


Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.

Na budżet programu przewidziano 5 mln zł, a inwestycje będzie można realizować przez kolejne lata – od 2015 do 2017 roku. Fundusze będą mogły być przeznaczone m.in. na rozwój parków miejskich, rekultywację obszarów zniszczonych przez człowieka, budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej itp.

Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,579,inicjatywy-obywatelskie-dla-srodowiska.html

Call Now ButtonZadzwoń teraz