Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców

Data publikacji: 18 listopada 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

informuje:
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5

na okres od 18 listopada 2014 roku do 8 grudnia 2014 roku


Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

informuje:
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5

na okres od 18 listopada 2014 roku do 8 grudnia 2014 roku

wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3.

Treść wykazu znajduje się w załączeniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz