Kasia Nowak wśród najzdolniejszych uczniów w Polsce

Data publikacji: 26 listopada 2014

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa w Polsce od 1983 roku i wspiera najzdolniejszych uczniów w Polsce. Jest to program pomocy wybitnie utalentowanych młodych Polaków i ma za zadanie wspierać ich rozwój. Zakwalifikowani uczniowie są zapraszani na warsztaty badawcze, obozy naukowe, seminaria, wystawy, koncerty i spotkania. W tym roku szkolnym pod opieką funduszu jest 529 uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z całej Polski. Wśród tych najzdolniejszych, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę jest Katarzyna Nowak, uczennica kl.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa w Polsce od 1983 roku i wspiera najzdolniejszych uczniów w Polsce. Jest to program pomocy wybitnie utalentowanych młodych Polaków i ma za zadanie wspierać ich rozwój. Zakwalifikowani uczniowie są zapraszani na warsztaty badawcze, obozy naukowe, seminaria, wystawy, koncerty i spotkania. W tym roku szkolnym pod opieką funduszu jest 529 uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z całej Polski. Wśród tych najzdolniejszych, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę jest Katarzyna Nowak, uczennica kl. II e o profilu matematyczno – geograficznym II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Kasia, aby dostać się do programu musiała napisać list intencyjny, w którym opisała swoje zainteresowania i problemy badawcze, jakimi do tej pory się zajmowała. Ważnym elementem kwalifikacji były dotychczasowe osiągnięcia – Kasia m.in. w 2014 roku wygrała Ogólnopolski Konkurs Geologiczny. Komisję interesowały także informacje o szkole oraz miejscu zamieszkania (Kasia mieszka w Krupskim Młynie).

W ciągu bieżącego roku szkolnego będzie brała udział w warsztatach i obozach naukowych, zarówno tych specjalistycznych, jak i interdyscyplinarnych. Odbywają się one w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz na terenie uniwersytetów (Warszawskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego), a prowadzą je naukowcy i m.in byli stypendyści.

Zajęcia, w których chce wziąć udział wybiera z zaproponowanej listy. Aby, dostać się na wybrane przez siebie warsztaty musi rozwiązać zadania kwalifikacyjne albo napisać krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie te zajęcia wybiera. W najbliższym czasie (początek grudnia ) Kasia będzie uczestniczyć w Warszawie w warsztatach z zakresu astronomii.

Fundusz opłaca cały pobyt na warsztatach oraz dojazd. Warsztaty nie kończą się tylko na spotkaniach w placówkach. Istniej również platforma internetowa z kursami i dyskusjami online. Oprócz tego mogła wybrać czasopismo naukowe, które od stycznia będzie otrzymywać. W czasie wakacji będzie miała możliwość uczestniczenia w obozach naukowych oraz możliwość odbycia stażu badawczego w wybranej jednostce uniwersytetu, politechniki lub instytucie PAN.

Call Now ButtonZadzwoń teraz