Powiatowa Rada Rynku Pracy

Data publikacji: 27 listopada 2014

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 25 listopada w Starostwie Powiatowym. Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie pełniła obowiązki dotychczas wykonywane przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Zmiana nazwy związana jest ze zmianą ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia.


Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 25 listopada w Starostwie Powiatowym. Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie pełniła obowiązki dotychczas wykonywane przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Zmiana nazwy związana jest ze zmianą ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia.

W skład rady weszli przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych, rolników oraz samorządu. Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy: Aleksandra Król – Skowron (Powiat Tarnogórski), Jolanta Tuszyńska (Gmina Tarnowskie Góry), Kazimierz Flakus (Gmina Świerklaniec), Henryka Lesiak (Forum Związków Zawodowych), Piotr Kursatzky (OPZZ Województwa Śląskiego), Zbyszek Klich (NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski), Blandyna Kąkol (Śląska Izba Rolnicza), Jadwiga Kubisa (Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców), Mariusz Długajczyk (Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach), Czesław Jata (Stowarzyszenie Kupców Tarnogórskich).

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zadzwoń teraz Skip to content