Chemik w Radzie Europy

Data publikacji: 30 listopada 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

28 listopada 2014 roku w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach 10 uczniów klasy III A LO – humanistyczno-prawnej i klasy II Technikum nr 1 – technik analityk i technik ochrony środowiska z Chemika pod opieką nauczycieli Kariny Burdy i Jarosława Wesołka wzięło udział w Grze Symulacyjnej „Budujemy wspólną Europę”.


28 listopada 2014 roku w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach 10 uczniów klasy III A LO – humanistyczno-prawnej i klasy II Technikum nr 1 – technik analityk i technik ochrony środowiska z Chemika pod opieką nauczycieli Kariny Burdy i Jarosława Wesołka wzięło udział w Grze Symulacyjnej „Budujemy wspólną Europę”.

Około 50 uczestników gry wcieliło się w przypisane im role, biorąc tym samym udział w symulacji działania Rady Europy. Przedstawiana gra stanowiła formę uczenia się poprzez symulację i odgrywanie ról zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, dzięki czemu dawała okazję do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Role pozostawiały „aktorom” swobodę w tworzeniu osobowości ich postaci tak, aby mogli działać w sposób indywidualny, podejmując własne decyzje w przestrzeni fikcyjno – realnej. Proces nauczania był tak samo ważny, jak sama zabawa.

Gra symulacyjna była skierowana do wszystkich młodych osób w wieku od 16 do 19 lat, zainteresowanych polityką, przestrzenią społeczną i prawami mniejszości, oraz chcących zapoznać się z procesami podejmowania społecznych i politycznych decyzji. Istotna jest także chęć do dyskusji i wyrażania swoich poglądów oraz umiejętność negocjacji, pracy w zespole i odgrywania przydzielonej roli.

Gra miała charakter kompleksowy: obejmowała kolejno etapy warsztatowego przygotowania do pracy w grupie, wprowadzenia do odgrywania ról przez uczestników, symulacji pracy Rady Europy oraz podsumowania gry.

Dziękujemy Dyrekcji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej za zaproszenie do udziału w Grze, jak i wszystkim trenerom Ośrodka Twórczego Rozwoju „Skrzydlata Żyrafa” na czele z panią Agnieszką Bielą, Anną Słaboń i Adamem Cyrisem. Młodzież Chemika wróciła bardzo zadowolona i wyspecjalizowana w tematyce dotyczącej polityki emigracyjnej, bo tym się Rada Europy w Grze zajmowała. Już chcemy jechać na następną.

Dziękujemy Dyrekcji, Radzie Rodziców i Panu Zdzisławowi Kuźmińskiemu za pomoc logistyczną.

Jarosław Wesołek – w Grze symulacyjnej Josip Juratovic z Niemiec – Partia Socjalistyczna”

Call Now ButtonZadzwoń teraz