MON wspiera Uniwersytet Trzeciego Wieku

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej zrealizowało projekt w ramach zadania publicznego pt. „Militarne tradycje szlacheckiej Rzeczypospolitej”. Projekt, którego adresatami byli słuchacze UTW, młodzież szkół powiatu tarnogórskiego oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu, miał na celu pobudzić zainteresowania historią państwa polskiego, a szczególnie tradycją Wojska Polskiego.

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej zrealizowało projekt w ramach zadania publicznego pt. „Militarne tradycje szlacheckiej Rzeczypospolitej”. Projekt, którego adresatami byli słuchacze UTW, młodzież szkół powiatu tarnogórskiego oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu, miał na celu pobudzić zainteresowania historią państwa polskiego, a szczególnie tradycją Wojska Polskiego. Projekt podsumowano 24 listopada wykładem Krzysztofa Banasia i Familii szlacheckiej pt.:„ Historia uzbrojenia szlachty polskiej od XVI do XVIII wieku”, który odbył się w Centrum Kultury Ślaskiej w Nakle, współpracującym z Tarnogórskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w realizacji tego przedsięwzięcia. W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się już 10 października w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim wystawą „Szablą i mieczem” odbyły się także lekcje historii dla uczniów i wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uczestnicy projektu, zarówno młodzież szkolna, mieszkańcy powiatu , a przede wszystkim słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poznali dawną białą broń: szable, miecze, buzdygany i buławy z ciekawych zbiorów Jacka Dąbala. Familia szlachecka i Krzysztof Banaś w swoim wykładzie pt.:„ Historia uzbrojenia szlachty polskiej od XVI do XVIII wieku” i lekcjach historii dla uczniów w szczególności omawiał ubiór szlachty oraz uzbrojenie ochronne i zaczepne polskich autoramentów narodowych oraz historię husarii. Słuchacze mogli także poznać technikę walki szablą; wiedzą już na przykład czym jest cięcie i pchnięcie, albo cięcie tureckie, do czego służyły różne rodzaje grotów łukowych albo dlaczego nadziak był tak bardzo niebezpieczny, do czego służył czekanik i wiele innych ciekawostek historycznych.

Zapewne pokazywane elementy oręża wojskowego, omówienie techniki ich wykonania, czy wreszcie przymierzanie elementów uzbrojenia były ciekawym doświadczeniem dla słuchaczy. Wykład , podobnie jak lekcje dla młodzieży, uzupełniał barwnie pokaz walki szablą polską. Historyczna perspektywa pokazania tradycji Wojska Polskiego pozwalała przypomnieć i uświadomić słuchaczom, zarówno Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak i szkolnej młodzieży, nadrzędne wartości budujące państwowość, na straży której zawsze stało wojsko. Sztandarowe hasło wpisane w tradycję oręża polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna”, przypomina o wartościach takich jak: honor, męstwo, patriotyzm. I właśnie celem projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej było przypomnienie, że to właśnie w historię Wojska Polskiego, mimo bardzo bogatej i trudnej jego historii, wpisane były wartości, które i dla współczesnych powinny być drogowskazem etyczno-moralnym. Można powiedzieć, że projekt pt. „Militarne tradycje szlacheckiej Rzeczypospolitej”, którego adresatami byli ludzie starsi i młodzież realizował zadania prospołeczne, edukacyjne, a szczególnie rozwijał umiejętności refleksyjnego spojrzenia na historię. I zapewne takie spotkania z historią prowokują do refleksji, które wyrażają słowa J. Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zdjęcia: Renata Głuszek

Tarnogórskie Stowarzyszenie – UTW zaprasza swoich członków 8 grudnia o godzinie 16:30 na wykład – spotkanie „O szczęściu…” Więcej informacji na stronie: www.utwtg.pl

Zadzwoń teraz Skip to content