Informacja o wyniku przetargu

Data publikacji: 10 grudnia 2014

Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 2 grudnia 2014 roku na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1669/1 karta mapy 1 dod. 1 obręb Żyglin, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/ 00088003/0.

Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 2 grudnia 2014 roku na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1669/1 karta mapy 1 dod. 1 obręb Żyglin, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/ 00088003/0.

Zadzwoń teraz Skip to content